DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1894 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— 512 —


Ovih dana došao je predsjednik toga lovačkoga družtva g. Kog! Iz Zagreba u
lov na jelene, pak je nakou četir dnevnog neumornog i uztrajnog hodanja, ^´ckanjatraženja 10. rujna u hrastovoj branjevini Telek imao sreću satno za čas vidjeti jelena.


Ovaj i^asak ili bolje reći trenutak, upotrebio je naš obde poznati vješti iovac tu
priliku, te nabasav na rogatu zvjerku, prilegne k licu svoje ubojito oružje, povuče odponac,
puška puče, a moj jelen Ijoskac o zemlju, kakav je dug i širok. Ali gle biede
i nevolje! Jelen se podiže, te teturajuć ode u gustu branjevinu „Telek".


Uztrajnim traženjem i sliedom traga ranjenog jelena pođje našemu lovcu skoro
pronađi ubijenog jelena.


Prvi pogled na orijašku i divnu zvjer oČara sve prisutne lovce, jer je jelen
aaista velik, a uzradova neobično i strielca, kad je uočio divne velike rogove sa dvanaest
parožnjaka.


I tako pade 10. rujna t. g. po predsjedniku tog družtva ubijen prv i jele n
dvanaesterac u prekrasnom lovišta „Repaš", a težio je 210 kilograma.


Čestitamo predsjedniku i svim članovom toga lovačkoga družtva, jer zaista ulažu
sve moguće, da se zvjerad čuva i uzgoji, pak odkad je imovna občina gjurgjevačka
dala ponačiniti prosjeke po cielom šum. predjelu „Repaš", pretvoren je isti u perivoj,
U tom lovištu podignuto je njekoliko čekališta u visini branjevine i više za čekanje
visoke divljači, koja se ovdje uzgaja.


Osim toga troši se veoma mnogo na uzdržavanje i hranjenje kako gnjetela, tako
i trčaka i zečeva, a troši se i na hranu za visoku divljač, kao i na nadziratelje
lova, koji su stalno namješteni i dobro plaćeni, te je to u jednu ruku doprinielo
k tomu, da se divljač u tom lovištu za kratko vrieme neobično umnaža.


Bilo sretno i dalje! K.


Sa drvarskog tržišta.


Prodaja šuma investicionalne zaklade. Dne 18. listopada t. g. obdržavana
je dražba kod krajiškog inveaticionalnog povjerenstva, te su prodane ove Čestice:
Šumske čestice, Sočna br. 5, procienjena na 120.481 for., kupljena za 142,390 for.,
kupac jjUmenbank" u BeČu ; Sočna br. 8, procienjena na 146.200 for., kupljena za


161.500 for., kupac „Societe d´importation de chene** u BarČu; Boljkovo br. 10,
procienjena na 132.717 for., kupljena za 155.673 for,, kupac Albert Lamarche ; Sveno
br. 12, procienjena na 119.993 for., kupljena za 128.838 for., kupac Albert Lamarche
j Pavao br. 14, proeienjena na 108.435 for., kupljena za 108.850 for., kupac
A. Gasparac u Vrbanju; NaraČe broj 20, procienjena na 225.003 for., kupljena za
za 243,111 for.. kupac L. L. Hirsch et Comp. u Sisku; Somovac br. 22, procienjena
na 203*763 for., kupljena za 238.700 for., kupac „Societe d´importation de chene*
u Barču; Blata br. 24, ostala neprodana. Skupa procienjeno za 1,056.592 for., kupljeno
za 1,179.062 for. — Za svih 7 čestica dobiveno je 122.470 for. više, nego što
su procienjene.
Različite viesti


Odlazak šum. nadsavjetnika viteza Piscalia iz Bjelevode. Ferdinand vitez
Fiscali, ravnatelj šum. zavoda u Bjelojvodi i šum. nadsavjetnik, napustio je 18. ožujka


0. g, svoje đosadanje službovanje.
U predvečerje toga dana pririredili su đjaci odlazećem ravnatelju bakljađu, a
zatim je bila svečana večera, koju je priredilo gradsko zastupstvo. Na svršetku programa
govorio je gradonačelnik, zabvaljujuć se u ime grada šum. nadsavjetniku za sve
ono, šso je tečejem 28-godišnjeg dielovanja u Bjelojvodi osnovao, želeći njemu i nje