DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1894 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 60O —


0 blagajničkom rukovanju hrvatsko-slavonskoga šumarskoga đružtva za


dae 24. rujna


I. R a z h. o d.
o Bilo je U istinu
preliminirano
izdano


Poimence Opazka


for. for. n<5.


1 Stanarina i pođvorba


204 180


2 Ogriev i razsvieta družt. pisarne ... .
3 Nagrada tajniku družtva 200 183 34
4 Tajniku paušal za pisara 100 91 66
5 Nagrada uredniku „Šumar, lista" 200 200 —
6 Uredniku paušal za korektora ..... . 100 100 —
7 Uredniku paušal poštovni 20 10 —
8 Nagrade suradnikom „Šumar, lista"-- 300 208 —
9 Štampanje „Šumar, lista" 1320 1353 77


10 Vez i odprema „Šumar, lista" 220 213 88 11 Časopisi za uredničtvo 50 40 50 12 Knjižica (vez i nova nabava knjiga)-- . 45 41 87 13 Pisaće potrebe predsjedničtva 18 98 14 Biljegi i poštarina . . . 116 32 95 15 Razne tiskanice -39 60 16 Troškovi oko glavne skupštine . . . . . 50 14 17 Listonoše, sluznici i t. d. 25 7 93 18 Troškovi za promicanje struke i družtva u obće 43
19 Razni vanredni troškovi (pokućtvo, selenje


i t. d.) . . 40


20


Podpore 150 12 05


21


Razhod pripomoćne zaklade 150


Ukupno . 3333 2748 53


Dano iz odborske sjednice upravljajućeg odbora hrv.-sla
Predsj ednik:


Ferdo Zikmundov8ky.
ŠUMARSKI LIST 10-11/1894 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 501 račnan


upravnu godinu 1893., predložen XVIIL glavnoj skupštini, obdržavanoj


1894. u Zagrebu.


n. Prihod.
Bilo je U istinu


preliminirano
primljeno


Poimence Opazka


for. for. nč.


Kamati utemeljiteljne glavnice * 223 30 Prinosi podupirajućih članova - 390 399 95
Prinosi pravili članova I. razreda -950 781 90
Prinosi pravih članova II. razreda -950 865 Predplata predbrojnika na Šumar, list 110 132 Podpora zemlje 400 400 Razno (pristupnina, diplome i t. d.) 160 52 70
Prihod pripomoćne zaklade . 150 212 71


Ukupno 3333 2874 26


Odbiv odtuda razhod sa 2748 53


Ostaje 125 73


Ako se od svote prijetka odbije priho d
pripomoćne zaklade sa 212 for. 71 novč.,
buduć je taj prihod koristonosno uložen u
korist pripomoćne zaklade, onda se pokazuje
koncem god. 1893. ma n ja k od 86 for 98 nč.,
koji je zaista pokri t od prihoda u god. 1894.


šumarskoga družtva, držane u Zagrebu 23, rujna 1894.


Tajnik :


Vatroslav Rački.