DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 7     <-- 7 -->        PDF

393 -


Osnova zakona


ob uredjenju berivah zemaljskih nređnikali i službeiiikah u kraljevinali
Hrvatskoj i Slavoniji.*


POGLAVJE I,
ZeBialjski ureiluid.
§ 1.
Zemaljski urednici, osim prislušnikah. i vježbenikah, uvršćuju se u činovne
razrede, kako je to navedeno u priloženom izkazu A., koj sačinjava nadopunjujući
dio ovoga zakona.
Dosadanji iznosi plaćah do uključivo V. činovnoga razreda ostaju nazočnimzakonom
netaknuti.
Iznose plaćahj ustanovljene po činovnih razredih, za urednike, uvrštene u YI.
do XL činovnoga razreda i iznose stanarine za urednike uvrštene u III. do XI. činovnoga
razreda pokazuje izkaz B.,koj takođjer sačinjava nadopunjujući dioovoga zakona;
Mjesta, koja će se ustrojiti poslie, kako ovaj zakon stupa u kriepost,
imadu se prigodom ustrojenja njihova uvrstiti u stanoviti činovni razred.


§ 2-,
Zemaljski urednici imadu pravo:
a) na plaću;
b) na stanarinu, koja je opredieljena za odnosni činovni razred.
Oni zemaljski urednici, koji uživaju stan u naravi, nemaju prava na stanarinu,


Zemaljskim urednikom, koji uživaju osobni doplatak, uračuniv u mirovinu,
^made se u slučaju imenovanja ili promaknuča taj osobni doplatak obustaviti
do iznosa, za koji je povećana plaća (§. 5. al. 1.).
§. 3.
Od urednikah istovrstne kategorije službene, spadajućih u jedan ter isti
osobni status, uživa ondje, gdje je plaća ustanovljena u dva stupnja, polovica
svagda višu, a polovica manju plaću/


Ako je broj urednikah takovih nejednak, onda se većina njih imade uvrstiti
u niži stupanj plaće.


Gdje je plaća ustanovljena u tri stupnja, obuhvaća svaki stupanj jednu
trećinu urednikah dotične kategorije, a oni urednici, koji preostaju nakon takove
razdiobe, imadu se uvrstiti u najniži stupanj plaće.


Stanarina ustanovljuje se za svekolike plaćevne stupnjeve svakog pojedinog
činovnoga razreda u jednakom iznosu, nu obzirom na uredovno sjedište
dotičnoga uredniku u tri razreda:


* Po«to se fcemeljem ustanove §. 2, zakona od 22. siežnja 1894.. kojim se uređjuje
šumarako-tehuička služba kod političke uprave u kraljevinali Hrvatskoj i Slavoniji,
šumarsko tehničko o sob Ij e politiTiko uprave i sj e dua č uj e u pogledu osobn ih
0 d nož aj a h i njihovih pra vah s ostalimi Ginovnici političke uprava,
koju organičku uatattovu istodobno dielomice dokida u*itanova§. 15. ovoga ze^