DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 58     <-- 58 -->        PDF

. _ 444 —


I.
za Vrbovsko : Mance Jače, Mance Miho, Markovid Jovo, Kušec Antun, Mance
Stjepan, Vršio Vjekoslav, Schwar2enberg Karlo, pl. Marochino
Ivan, Fiala Vjekoslav.
II.
^ Severin : KovaSić Ivan, Šufcej Ivan, Gervais Vjekoslav, Kralj Franjo, Sekovanih
Dragutin, pl. Ožegovlć Pavao.
III.
„ Ravnagora : Majnarid Nikola, Potočnjak Ivan, Plotzer Josip, Duić Adam,
Napoleon đ´ Alandsee.
IV.
j, K. Mo tavice : Vladimir i Gjuro Petrović, Nikola Bunjevac, Gjuro Dokmanovid,
Trifun Vučkovid.
V. Bosiljevo :
Nežid Josip, Pupid Vjekoslav, Jankovid Ivan, Kovadevid Sićo.
Gospodi povjerenikom n mjesto posebnih dekreta šalju ee ovi pozivi, kojima se
priklapa dovoljan broj prijavnica, koje najzad do 15. rujna na izložbeni odbor odposlati
valja.


Za razsudjenje izložaka
izabrana su sliededa g^, porotnici:


1. M ar V ogoj s t V 0 : Pupid Vjekoslav, Kovadid Ivan, Bunjevac Niko, Ivandid
Sudolf, Vršic Vjekoslav i Pintar Josip.
2. Poljsk i proizvodi : Pupid Vjekoslav, Šutej Ivan, Vudkovid Lazo, Mance
Jade i Potočnjak Ivo.
3. Vodarstvo : Nježid Josip, Majdić Josip, Dokmanović Gjuro, Mance Miho
i Plotzer Josip.
4. Peradarstvo : Jankovid Ivan, Kralj Franjo, Majnarid Nikola, Mance Mijo
i Dokmanovid Gjuro.
5. Pčelarstvo : Stipetid Stjepan, Katid Marko, Duić Adam, Kušee Antun i
Jakšid Nikola.
6. Kncn i obrt : Marin Antun, Katid Marko, Jareb Nikola, Hiibscher Slavoljub,
Potodnjak Ivan, Majnarid Nikola, Vučkovid Trivnn, Prolich Ferdo, Hofmann Hinko i
Kratofil Mateo.
Izložci po gore rečenim gg. porotnicima kao najbolji priznani, biti de nagradjeni
diplomama priznanicama, što opet novčanim nagradama, koje de se samo izložiteljem
seljakom dieliti


Koli gg. povjerenici, porotnici, toli sami izložitelji trebaju li mogudih razjašnjenja
ili ubavijesti, neka se izvole izravno obratiti na izložbeni odbor, odnosno na pi^edsjednika
središnjega odbora g. Josipa Pintara u Vrbovskom.


Dano na sastanku, sazvanom za priredbu gospodarske regionalne izložbe.


U Vrbovskom, 14. srpnja 1894.


J u r i n d i d, predsjednik.
J. F. B u n e k, tajnik,


0 g I as.


Temeljem obaviesti bana kraljevinab Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, u poslu
krajiške investicionalne zaklade, razpoloživo je do 1,000,000 trogodišnjih biljkah crnoga
bora bezplatno loco biljevišta sv. Mihovil i Senjska Draga kod Senja. Područne
oblasti, koje žele upitnih biljkah u svrhu šumskih nasadah imati, neka dotidne molbe
podnesu na bana ovih kraljevinah u poslu krajiške investicionalne zaklade do konca listopada
1894. đodim de se odpreme upitnih biljkah prema stigavšim prijavama ter
razpoloživom broju u proljedu god. 1895. pređuzeti.


Kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove.


U Zagrebu, dne 14. kolovoza 1894.


Za bana: Stankovid.


Odgovorni urednik VCim Dojkovid, kr. žup. šumarski nadzornik — Tisak C. Albrechta.