DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 56     <-- 56 -->        PDF

_ 442 -™


život ptica. Ornitolozi još niesu definitivno riešili pitanja, ne dosegnu li ptice
od svili životinja najvišu starost, „R^vue de 1´ art veterinaire", časopis, što izlazi u
Unskoj, govori o tome ovako: Više je, nego dokazano, da labuđi živu do 300 godina,
Knauer tvrđi u jednum svome djelu, da je vidio mnogo sokolova u dobi od 150 godina,
a isto toliko budu stari orlovi i jastrebi. Nadalje pripovieda spomenuti pisac o
nekoj vrsti orla (aquila haliaetus), što je poginuo 1819. godine u Berlinu, da je isti
uhvaćen god. 1715. tako, te je bio star 104 godine. Neki jastrieb, uhvaćen g. 1706.
u Austriji, poginuo je u menažeriji u Schonbrunnu kod BeČa g. 1824., proživjevši u
u robstvu ne manje od 118 godina. Primorske i močvarne ptice preživu često najstarijeg
čovjeka, raee i kukavice dosegnu isto tako visoku starost, a i gavran može
poživjeti 100 godina. Čavke živući na slobodi, dostignu visoku starost, dok u kavezu
jedva dozivu 25 godina, Pievac može da živi 15 i 20 godina, golub 10; slavulj u
kavezu isto tako ne može da živi više od 10 godina. Napokon kanarinac u kavezu
živi 12 do 15 godina, a u slobodi u svojoj domovini može živjeti i 24 — 30 godina.


Natječaj i.


Katjedaj. Na temelju naredabah vis. kr. zemaljske vlade od 30, travnja o. g.
broj 20.636 i od 12. srpnja o. g. br. 33.677, popuniti se ima sedam podlugarskih
mjesta u teritoriju brodske imovne obćine, sa plaćom od godišnjih 240 for.,
stanarinom od 60 for., konjskim paušalom od 100 for. i 10 prostornih metara deput-
atnog goriva, a u teritoriju vlastelinstva Pleternica Velika dvanajst lugarskih
mjesta, i to šest sa godišnjom plaćom od 200 for. i stanarinom od 36 for.,
a šest sa plaćom od 120 for. i stanarinom od 36 for.


Ovo uamješćenje je privremeno.
Molbenice propisno sastavljene i biljegovane imadu se podnieti do 10. kolovoza
0. g gospodarstvenom uredu u Vinkovcih.


Molbenicam priležati ima svjedočba o položenom lugarskom izpitu, a kod onih,
koji ve<5 sada lugarsku službu vrše, svjedočba vrhu osposobljenja za lugarsku službu i
ponašanje u službi, izdana po dotičnom upravitelju šumarije.


U Vinkovcima, 21. srpnja 1894,
Šumsko-gospodarstveni ured.


Natječaj. Kod imovne obćine 2. banske imade se popuniti mjesto šumar, pro


cjenbenog pristava, eventualno, mjesto šumarskoga vježbenika.


S mjestom šum. procjenbenog pristava skopčana su sliedeća godišnja beriva :
plaća od ´ 600 for.
stan u naravi ili stanarina od 150 for.
za pripadajuće mu gorivo drvo jeđnačak od . . . ,. 30 for.
za pripadajuće mu zemljište jeđnačak od 50 for.
putni paušal od 350 f^j-^
uz obvezu držanja službenog konja i prava zaračunavanja putnih paušalnih dnevnicah.


Šumarski vježbenik uživa ovdje pripomoć od godišnjih 400 for.


Za popunjenje tih mjesta razpisuje se natječaj do 15. rujna 1894.


Namještenje uzsijedjuje u smislu ustanovah §. 6., 7., 8 i 9. zakona od U .
srpnja 1881. ob imovnih obćinah.
Natjecatelji imadu svoje vlastoručno pisane, propisno biljegovane i valjano obložene
molbenice podpisanomu uredu do 15. rujna t. g. podnjeti.


Šumsko-gospodarstveni ured imovne obćine 2. banske.


U Petrinji, dne 16. kolovoza 1894.