DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 51     <-- 51 -->        PDF

437 ~~


Sa drvarskog tržišta.


Francezka trgovina drva i prediog gosp, Turrela. Lanjske godine urodil


je vino u Francezkoj vanredno obiluo, pa je ta okolnost veoma povoljno djelovala n


poslovni promet sa dužicama. Kako javija austro-ngarska trgovačka komora u Pariz


povukla je Franeezka hrvatskih hrastovih dužica vise u lanjskoj godini, nego u ikakvo


drugoj godini zadnjega decenija, Francezki statistički podatci izkazuju, da je ovaj na


velevažni izvozni predmet zauzimao i lani gospoduju<5e mjesto na francezkom tržištu


Cielokupm uvoz Francezke iznašao je 157,515.240 klg, hrastovih dužica. Od te ko


ličine odpada na Austro-Ugarsku 130,307.433 klg., na Sjevero-amerieke sjedinjen


države 7^555,137 klg., na Belgiju 501.190 klg., na Rusiju 10.800, a ostalo se raz


djeljuje medju druge manje važne države. Prispodobimo li taj posljedak sa onim o


godine 1892., tad <5emo viđitij da se nas izvoz gotovo podvostručio. S tim uspjehom


mi možemo biti posvema zadovoljni, nu ipak nesmjemo pustiti s vida trajno rastuć


okretnost konkurencije. U tom pogledu zanima nas osobito utakmica Kiisije i sjevern


Amerike. Ruski izvoz ide preke Petrograda i Odese u Bordeanx, a govori se, da j


podolska hrastova duga dobra kao i hrvatska, samo što je puno lošije izradjena. Sje


verna Amerika, i to navlastito države Illinois, Ohio, Kentuck/, Missouri i Inđiaua po


buđjuje radi svoga bogatstva na drvu veliku pozornost. Kažu dapače, da Šume sam


države Indiana zauzimlju vec^i prostor, nego hrvatske i slavonske šume skupa.


Sad, kad su Amerikanci postali trajni i gjegurni dobavljači englezkoga tržišta, t
obskrbljuju dobrim dielom Afriku, Japan itd., počeli su obraćati pažnju i na Fran
cezku. Neki tvrde doduše, da se američke dužice mogu upotrebiti samo za bielo vino
dočim da za crna vina ima prednost hrvatska hrastova dužica, u kojoj ima dovoljno
treslovine, te koja daje vinu tamniju boju i neki osobiti okus. Osim toga kažu, da
američko drvo propušta tekučinu, da je dakle promočivo, nu za to je razmjerno jefti
nije i nešto bolje izradjeno nego naše.


Naši producenti nebi smjeli zaboraviti, kako je brzo u svoje doba bio iztisnu
koruški ariž od američkog Pitch pine-a. S toga valja svakako računati sa konkuren
cijom, koja u istina godimice napreduje, a jamačno nije daleko doba, kad Će sva ev
ropska tržišta dobavljati iz Amerike oajveči dio potrebitog im drva.


Mi smo več napomenuli, da je lani neobično mnogo naših dužica izvezeno u
Francezku. Tekuća godina ne pokazuje žalibože tako povoljnog uspjeha. Iz službenih
podataka, koji su pred nekoliko dana objelodanjeni, proizlazi, da je izvoz u prvom po
Iječu nazadovao, te se umanjio za dobru trečinu. Nu kad stvar pobliže promotrimo, t
uvažimo, daje naš izvoz prošle godine poskočio zbog preobiln e francezke ljetine
tad će nam se prikazati taj manjak samo relativno nepovoljan, pošto je upravo on za
bilježio normalnu visinu našega izvoza.


Za sada ne imamo dakle uzroka da se potužimo, ali ne znamo, što će biti u
buduće, ako franeezka komora usvoji prediog zastupnika Turrela .


Taj prediog teži, kako je poznato, za tim, da se za sve proveniencije iz habs
buržke monarkije dokine pogodovni carinski cienik, a u mjesto toga uvede obćenit
tarif; na poglavite pako proizvode imala bi se udariti prohibitivna carina. U
ovu za´inju skupinu spada naš najvažniji izvozni predmet -— drvo. Po današnjem po
godovnom cieniku plaća naše drvo i dužica 0´65 do 1*75 franaka carine, dočim bi se
po Turrelovu predlogu za drvo i daske imalo ubrati 10 franaka za svakih 100 klgr
To je s drugim riečima: ratn a carina , kojom nam se naprosto hoće zatvoriti vrata
francezkog tržišta drva. \/. toga sukoba mogla bi se dakako poroditi ozbiljna kriza za
naše industrijalce drva.


Turrel nije formalno podnesao svoga predloga, već ga je samo najavio, pa ipak
je izazvao veliku zabrinutost ne samo medju privatnim interesentima, nego i u mjero