DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 50     <-- 50 -->        PDF

436 "


Lovstvo.


Silan medvjed. Ima tomu četiri mjeseca odkađ dodjoh n ove krajeve.
Odmah prvih dana potužiše se mnogi žitelji, da im medvjeđi silan kvar na pčelama
čine; odnašajud im najbolje pČelce.


Prigodom mog službovanja obziro sam se uviek, nebi li se gdje s tim gosom
sastao, nu medvjedu ni traga, pa sam već pomišljao, da su te izjave manje istinite. Na čim
nadodje vrieme i ljudi opet svoje pČelce u goru odnesoae, počeše iz nova tužbe i pripoviedke
o drzovitosti medvjeda.


Jednu noc posjetio medo jedan, drugu drugi, treću noć treći pčelinjak, a takovim
redom, da se u 10 dana na prvašnji pčelinjak povratio.


Kod svoga tatskog posla postupao je vrlo mudro, prebiruć tako dugo, dok nije
najtežeg peelca našao i izabrao, da se s njim počasti, razlupav pri tomu po 10
košnica,


Pripovieđa se, da je jednu nod došao k jednom pčelinjaku, kog je čuvala jedna
Žena i diete.


Kad ga je Čuvarica opazila, poče larmati, lupati po kući, kamenjem se na njeg
nabacivati, nu sve to njega nije smetalo, da on svoj naumljeni posao neizvede, nego
prebiruć uništi 5 pčelaca, dočim je šestog pojeo.


Na ovakova pripovjedanja odlučim, da ću ga čekati, te pozovem jednog zakupnika
lova i pobližnje lugare.


Nas osam na broju porazdielismo se na svaki veći pčelinjak po jedan i .čekasmo
od večere do kasno u zoru, nu uzalud, jer mede nedoćekasmo kroz tri noći, pa mu
dapače kroz osam dana nije bilo ni traga tako, da vee izgubismo volju Čekati.


Osmi dan čekao ga je samo jedan lugar i gle Čuda, medo dodje gladan točno
0 pol noći, vukuć se kroz šikaru tiho kao lija, nu lugar ipak opazi, gdje se nješto
kreće, te ga u daljini od 30 (?) koraka (bijaše bo liepa mjesečina) prepozna i u isti
Čas opali, jur na pucanje spremnu pušku.


Silan urlik pokaza, da je medo dobro pogodjen, akoprem ne osta na mjestu.


Lugar buduć sam, pričeka zoru, te podje krvavim tragom za njim, pak ga u
daljini od 80 koraka nadje, gdje u grmu leži, nu bojeći se, da je ranjen, opali joste
dva hitca u njega, pak pošto se nije medo makao, podje k njemu.


Kugla ušla je u desnu stranu visoko unutra, te prošla na lievoj nizko van,
tako, da mu je jetra prosvirala.


Ogromni taj goso mužak je, a mjerio je od njuške do zadnjeg kraja tiela 1.80
mtr., a izpravljen na stražnje noge 2*40 mtr., dočim mu je glava od nosa do zatiljka
mjerila 45 cm., a širina prsa 65 em.


Težina mu bijaše 193 kg.


Koža mu je gusto obrasla crnom dlakom, te je vrlo liepa.


Grlas, daje medvjed ubijen, obradova sav narod, jer odsele može mirno spavati,
i svaki pčelar obeća lugaru nagradu, ako se ovog ljeta goso nebi više pojavio.*
Ima tomu 14 dana što je medo ubijen, nu pčelari mirno spavaju, te se je samo
Čuditi, da je mogao tako ostariti, a da nije nigdje zaglavio.
Opažaju se jošte medvjedi, i to jedan veliki i više malih, nu isti ne diraju u pčele,
nego po šumah razvaljuju mravinjake, te se tim i drugim hrane.


Čudit se je samo, da se jošte nije brlog našao, akoprem žitelji po sumi i danju
i noćju stanuju, — Ima doduše visokih, tako rekuć nepristupnih pećina i škrapa, nu
nije opaziti traga kojim bi išao.


U Bribiru Vinodolskom dne 30. srpnja 1894,


Kudolfo Erny, šumar.


´^- U tagiiji, koju će na prijavu nadležnoj upravnoj oblasti, kr. zem. vlada
lugaru izplatiti, naći će ovaj za svoj trud pravednu i dolikujuću odštetu. IJredn.