DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 45     <-- 45 -->        PDF

431


se time ne dira u njihove, zakouom ustanovljene pravne odaoSaje vlastnictvaj uživanja i


upravljanja u njihovih šumah.


Doprinos godišnji, na koji <^e se imati obveaati više spomenuti posjednici Sumah


za djelomično pokride berivah kr, kotarskih aumarab političkih oblasti^ valja tako usta


noviti, da kod lošije stojedib sumoposjednikah i/jiasa onu svotu, Sto no ju sada plaćaju


za uzdržavanje sumarsko-upravnog osoblja, dočim kod bolje stojećih šumoposjednikah


neSto veći biti može.


Prema tomu valja daljnje shodno odrediti, te dotične zaključke obćinskog za


stupstva i preslusne zapisnike ovlaštenikab ovamo podnieti do 20. kolovoza t. g.


Razpravam sa dotiČnlmi ovlaštenici urbarskib obcinah ili inimi zajednicami posjednikah
šumahj imadu prisustvovati i kod istih intervenirati ne samo izaslanici kotarskih
oblasti^ već i dotični obćinski (kotarski) šumari, u koliko takovih Imade.


j^a ovu razpravu imadu se svi ovlaštenici pravodobno pozvati time, da će se
glede onih, koji nedodju, uzeti, da bezuvjetno pristaju na izjavu i zaključak većine
pridosavsih ovlaštenika.


Izjava i zaključak većine pridoSavših ovlaštenika i izjava manjine, imade se u
svojoj bitnosti staviti u preslušni zapisnik, i taj zapisnik po svima pođpisati^ odnosno
podkrižati.


Nakon dovršenja preslušavanja samih ovlaštenikah, imadu se gore rečeni preslušni
zapisnici dostaviti dotičnim obĆinskim zastupstvom upravnih obćina, koja se prema
potrebi i gledom na kratak rok u izvanrednu sjednicu sazvati imadu u svrhu, da u
predmetu donesu svoj zaključak.


Svojem obrazloženom izvješću imade kotarska oblast priklopiti izkaz polag priležećeg
obrazca, sve preslušne zapisnike ovlaStenikah, sjedničke zapisnike zastupstvah
upravnih obćinah i eventualno i posebno vještaČko ranienje kotarskog šumara.


U Zagrebu, dne 20. srpnja 1894.
Kr, veliki župan.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


„Fabrication, Berechnung und Visiren der Fasser^ Bottiche und anderer Gefasse.
Hand- und Hilfsbuch fiir Botteher, Binder und Fassfabricanten, BiUtner, Schaffier,
Kiifer, Kuper und Andere." Von Otto Voigt. 8". B17 S. mit 104 Abbildungen und
vielen Tabelien. Wieu, Pest, Leipzig, 1883. Hartleben´s Verlag. fl. 3-30.


Dalziel, Hugh: ^Der Fosterier, seine Racenkennzeichen, Zucht, Aufzucht und
Vorbereituog zur Ausstellung." Uebers. von H. W. G-runer, Lex. 8". (39 S. mit Abbildungen.)
Leipzig, ´W, Malende. Mk. 2´50.


Le proprićtaire plantenr. Semer et Planter. Traite pratique et ćconomique du
reboissement et des plantations des parcs et jardins par D. Cannou, laureat du, prix
d´honneur pour la Sylviculture en Sologne. Deuxieme edition revne et augmentee, or-
nee de 380 gravures. XII et 364 p. Pariš 1894. S, Eothschild, editeur.


Martin, Forstmstr. Dr. li, : „Dle Folgerungen der Bodenreinertragstheorie f. die
Erziehung und die Umtriebszeit der -Nvichtigsten deutschen Holzarten", bearbeitet in
Verbindung mit mehreren Fachgenossen und herausgegeben von H. M. 1. Band, enth,:


1. Nationalokonomisohe Grunđlagen. — 2. Untersuchungen iiber Umtriebszeit, Bodenund
WaldreDten in reinen BuchenHochwaldungen. Vom Herausgeber. gr. 8.** (VIII,
281 S.) Leipzig, B. G. Teubner. Mk. G.
Hitschraann, Hugo H. : j,Die Land- und Forstwirthschaft in Oesterreich-Ungarn
und in Bosnien u. d. Herzegovina im J. 1893." Uuter Mitwirkung zahlreichcr Berichterstatter
veroffentlicht. (Aue: „Wiener Landwirthschaftl. Zeitung".) gr. 8**. (IV,
256 S.) Wien, C, Gerold´s Sohn in Coiom. Mk. 2.