DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 426 —


Pošto su sada proračuaane duljine stranica: B D —529´67 met. i stranica
A D=-790-32 met, to se može uporabom tangensovoga stavka lasno
još proračunati i stranica A B, jer je: A D ~h B D: A D — B D = tg.


1800—S, 180-49´ 40´


65´ 10


(n + k) + m ^.0 i A/


po tomu:^ ~ ==bb´´ 10


a stoga: tg o -"= ^S 65° 10 = 2*16090. Ako se ova posliednja vriednost
substituira u gornji razmjer, to se dobije :
A D + B D : A D—B D =2´16090: tg ^^´^ ^""^, a nakon zamjene
vriednosti od A D i B D dobyemo:
(790-32 + 529´67): (790-32- 529´67 = 2*16090 : tg ^ ^ ? "^´
ili tg (° + ^^)-´" ^ (79Q-32-529´67) X 216090__
2 ~ (790-32 + 529´67) ~
260-65 X 2-16090


0.426699= tg < X.


1319-99
U skrižaljkah pronaći će se, da je 0426699 = tg ^ 23» 6´ 24", dakle
(Q + k)--m^^g^ g, g^„_ ^ ^^..^ .^ izračunano, da je (A±|1± 5 = 65"iO,


pa ako se sada medjusobno jednom zbroje, a jednom odbiju ove dvie jednacbe,
to (5e se dobiti u prvom slučaju < (n -f k), a drugom slučaju ^ m naime:
(n -f k)—m (n + k) 4- m


Y +~ ^ ^^^^^%?,-6´ 24´^+ 650 10´


ili (n + k) =88´* 16´ 24"
(n + k)—m (n -h k) + m
^ ^ ^-^^2^-= ^^ ^´ 24"-65´^ 10´


n + k-m-n m


= 23*^ 6´ 24^´—65´ 10´
2 m


=^— 42´ 3^ 36"


ili ^ m = 42´ 3´ 36".
Prema tome imamo: A B : B D


sin S:sin m odnosno A B:529´67 =
sin 490 40´: sin 42« 3´ 36´^ ili A B . ^ ^^^4^A ^^^^9^^^^^^^


iz česa resultira


sin 42" 3* 36^´