DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 4     <-- 4 -->        PDF

- 390 —
Stenografski zapisiiik


LXXVL sjednice sabora


kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, držane dne 18. srpnja 1894.


{Focetal sjednice u 10 satiJi S5 easovah.)


Predsjednik: Vaso Gjurgjević


Bilježnik; Konrad Filip.


Od strane kr. zemalj. vlade prisutni: preuzv. g. ban Dragutin Khuen-
Hedervary, presvj. gg. odjebi predstojnici: Dane tanković, Vjekoslav Klein
i dr. Izidor Kršnjavi.


Predsjednik (zvoni):
Sjednica počima.
Nakon dovršene specialne razprave o zakonskoj osnovi o povišenju berivah
autonomn. činovnikah progovara:
Predsjednik: Time je specijalna debata zavroena, te se prelazi na razpravu
ob izvješću odbora za bogoštovje i nastavu o osnovi zakona, kojom se
preinačuje §. 9. zakoaa od 21. siečoja 1887. o preustrojstva kr, gospodarskog
i šumarskog učilišta u Križevcih. Molim g. bilježnika, da izvoli pročitati izvješće
odborovo zajedno sa osnovom zakona, kojim se preinačuje §. 9. zakona
od 21. siečnja 1877. o preustrojstvu kr. gospodarskog učilišta u Križevcih.


Bilježnik Josip Milian: (čita prilog 31. i 27.).


Predsjednik: Započima glavna razprava. Gospoda, koja će govoriti za
predlog odborov, neka se izvole upisati dati kod g. bilježnika Lobmajera, a
gospoda, koja će govoriti proti predlogu odbora, kod g. bilježnika Miljana.


Rieč ima g. izvjestitelj.
Izvjestitelj dr, Tomo Maretić: Visoki sabore! Poznato je, kako su daleko
sve nauke napredovale i da za život nije danas više dosta u školama
onoliko gođinah, koliko je nekada bilo dosta. Zato vidimo, da se svuda, pak i
kod nas povisuju tečaji mnogim školama, jer se uvidja, da je nedostatan broj
razredah, koji je bio do sada. Tako n, pr. za preparandiju bila su prije 30
godinah dostatna dva tečaja, poslije povišeno je na. tri tečaja, a danas imade
i 4. tečaj. Tako isto za farmaceute tražilo se je prije kratkoga vremena 4
gimnazijska ili realna razreda, a danas se traži 6 razredah. Sličnih primjerah
mogli bi navesti i iz naše domovine i kod drugih narodah. Pak taj napredak
nauka sa svojimi utjecaji nije mogao minuti ni križevačkoga gospodarsko-šumarskoga
zavoda, a nije se mogao tim manje, jer su gospodarstvo i šumarstvo
takove struke, koje su vrlo razgranjene. Gospodarstvo i šumarstvo stoje u
najbližem doticaju sa prirodnimi naukami, a te su upravo divovskim korakom
napredovale i napreduju još uviek.