DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 422 —


Kosokutnih trokuta.


Za razriešenje kosokutnih trokuta najviše je od važnosti sinusov i tangentin
stavak, pa ćemo u nastavku obzirom na svaki stavak, po jedan primjer
razriešiti.


Ako je zadana jedna stranica i oba njoj priležeća kuta, ili dvie stranice i većoj
stranici nasuprot ležeći kut, tada valja razriešiti trokute po sinusovom stavku.
Neka se na pr, opre-


C diele duljine:


B C-a, A C-^b i
^ C. Da se ovaj zadatak
riešiti uzmogne,
valja izmjeriti stranicu
A B-c i^ Ai^B.


Uzmimo, da je stranica
c mjerena lancem
i da mjeri 265´8 met;


a < B = 58^ 20´


<)^ A ==62´* 40´
sada je: ^^ C -= 180
—(r A + < B), dakle
^ 0--180—(58´ 20´


+ 620 40´) =-=590 i time
je već jedna gore zadana
olina pronadjena, naime kut C; valja dakle još pronaći stranicu a i b.
U tu svrhu postavi se sliedeći razmjer:


c sin A


a : c - sin A : sin 0 ili iz ovog razmjera sliedi a =- A—7:^—, ili ako se u
sm C
265´8 yc sin62M0
ovu jednafibu substituiraju vriednosti pojedinih olina, to je a = ~~, , ~
sm o9
sin 62*> 40´=-0 88835
265-8 X 0-88835 sin 59« --0´85717, dakle po tom je a-


-=275*46 met.


0-85717
Sličnim načinom može se i stranica b izračunati, jer je b:c-=sin B:
oj« n ;K K ^- sin B. .,. , 265-8 X sin 58° 20´ . .^ ^,,,
sm C. ih b-=—^—^ih b--— -.--^.- sin oS** 20´-:0´85ll2 sin


sin 0. sin h^´
265-8 X 0-85112


590-0-85717 dakle b-^ 263-9297 met.


0 85717


Ako su zadane 2 stranice i kut medju njima, onda riešavamo zadatak
po tangentinom stavku. Kod ovoga načina razriešavanja moraju se ponajprije
proračunati druga dva, još nepoznata kuta, dočim se treća stranica zatim računa
po sinusovom stavku.