DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 35     <-- 35 -->        PDF

42 i


Kao što je u ova 2 slučaja upotriebljena fanki:


´p: oc, da se uzmognu
zadani kutevi narisati, to se isto tako mogu siičiu. z


,i".ci i sa ostalimi faokcijami
riešavati, dakako obzirom na postojeće trigonometrijske propise.


Češće se dogadja, da se imadu već u nacrtih urisani kutevi odčitati i u
narav prenieti (na pr. kod reambuiacije šumah), a slučajno rieimademo kod
rukuh transporteura, koji je udešen tako, da bismo mogli kuteve na minute
odčitati, tad možemo i taj zadatak gooiometrijskim putem riešiti.


Imademo na pr. katastralni nacrt (si. 8.),
pa bi rado znati^ koliko stupnjeva imade ^ a,
da ga u naravi izkolSimo. Da se taj zadatak
riešiti uzmogne, to valja ponajprije povući iz
točke 0 okomicu na pravac A B, cime nastane
pravokutan trokut A C 0. Nakon toga
valja uzeti šestilo i transverzalno mjerilo, pa
izmjeriti stranicu 0 C i stranicu 0 A, Ako
je 0 C - 56´6 m. a 0 A = 71´2 m.,


0 C 56´6


tada je: sin a = ^ ^ 71-2 — 0-79522, kojoj


funkciji odgovara kut od X gradi. Zato je sin
): X -- 0 79522 na tab. VIII. bližnja i manja
vriednost=^ 0-79512 kojoj odgovara kut (x.=
52^ 40^ Diferencija vriednostih =-0*00010.


Sada valja ustanoviti diferenciju skrižaljke:
sin 52*^ 40´-^0-79512 Odbiv gornju jednačbu
sin 52" 50´ -=^ 0-79688 od dolnje jest


Si 8 sin — 10´= 0-00176
sin r-^ 0 000176
O´OOOl


po tom okruglo 0-6´ == 36^´


0-000176
dakle X^-52^ 40´


36´ +


X--52´* 40´ 36´´
Po tomu iznaša dakle ^ a-^52« 40´ 36".


Imade još sijaset raznih mogućih zadataka, koji se mogu pomoćju pravokutnih
trokuta riešiti; nu nije nam nakana, da razvijamo trigonometrijsku trianguiaciju,
već samo da navedemo u koliko bi se dala trigonometrija u mnogih
slučajevih u praksi shodno upotriebiti, pomoću skrižaljkah, koje sadržavaju
prave vriednosti goniometrijskih funkcijah. A sada evo jošte njekoliko praktičnih
primjera, koji se dadu riešiti pomoćju: