DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 32     <-- 32 -->        PDF

418


525.24315 met, nadalje A B a- ili A B = A C. cos x ili A B -


A 0 cos
904-50. cos 35« 30´, cos 35*^ 30^-= 0.81412, dakle A B - 904´50 X 0´81412
= 736-37154 icet. —


Neka se opređieli visiaa njekog predmeta AB slika 4.?


Ponajprije valja izabrati točku C, sa koje se može vidjeti vrh i podnožje
toga predmeta; u toj točki postavi se stroj, pa se najprvo izmjeri horizontalna
distancija D; t. j . distancija od dotičnog predmeta, komu se imade visina opređieliti,
pak do stajališta stroja, reducirana na horizont. Kad je izmjerena distancija
D, onda valja jošte izmjeriti elevaciju i depresiju, t. j . kuteve a i fl
Nelca bude D - 50*00 met. ^. a-=l3 ´ 17\ a r p-8° 02´; tada jest:


Vi


-=--= tg a ili Vi ´-=- D. tg a


tg [3 ili V2 =- D. tg [ii


D
Sbroje li se ovdje dobivene jednačbe, to je svota: Vi -[-V2---D. tga +


D. tg p.
Izvadi li se iz posljednje jednačbe D kao zajednički faktor, to je: Vi +
V2 -= D. (tg a + tg P), pa substituiraju li se sada u ovu jednačbu vriednosti, to
se dobije: Vi + V2=-50´00 (tg IS´^ 17´ + tg 8´ 02´)


tg 13« 17´ =- 0-236079 i
ig 8« 2´-=0´04ll34J +
tg 13^ 17´ + tg~^^^~~2´ ---- 0-377213
Dakle Vi + V2 - 50-00 X 0*377213 - 18-86065, a prema tome iznosi visina
predmeta A B 18-86 met.


Neka se opređieli horizontalna distancija izmedju točke M i N — kao
i razlika visina V. si. 5., ako je poznata prava odaljenost P (po strmini mjerena)
i kut naklona naprama horizontu a,?