DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 31     <-- 31 -->        PDF

_ 417 "


-=CB. cot p. ^^r [3=-90 —a =-90 —(41^20´)--48« 40´ stoga je AB-


CB. cot fi = 156-42 X cot 48U0´ tia tab. IX. cot 48M0´ - 0-87955 dakle


A B -= 156-42 X 0-87955 =- 137´579211 met.


Po formuli ađ 9.) izvedenoj riešiti će se ovaj zadatak ovako:


j-~ = tg^ ili C B = A B. tg Mli A B -= ^~-. § = 48*^ 40^*, tg fi =


C B 156 42


1-13694 dakle ABr r = 137-579 met


t^48H0´ 1-13694
Po formuli ađ 10.) izvedenoj riešava se ovaj zadatak ovako :
156-42


9^ ^ cot a ili C B = A B. cot a ili A B = -^^ ili A B


cot 41*^ 20´;


A B cot a.
cot 41´> 20´ = 113694 dakle AB= -j^^?|^ = 137.579 met
l-loo94
Ovdje je dakle jedan te isti zadatak na 4 razna načina razriešen.


Neka se pronadje stranica A B si. 3., koja je samo u svojih krajnih
točkah pristupna,
nu po duljini ne^
pristupna. Isto
tako ima se proračunati
i stranica
C B, koja je takodjer
samo u
krajnih točkah
pristupna? Predpostavljajući,
da
je -^ u B 90« ili
R izmjerim ^ a
theodolitom, ahypotenusu
A C
izmjerim lancem,
reducirajuć naravno
duljinu na
horizont.


Si 3 Ako je ^ a -=
SS´^SO^; a hypo


tenusa A 0=904.50 met., tada je: B 0 sin (X ili B 0 = AC. sina ili BC


A 0´
--904-50. sin 35´´ 30´. sin 35« 30´ " 058070, dakle B 0 = 904"50 X 0-58070