DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 30     <-- 30 -->        PDF

_ 416 —


Iz formula ađ 3.) i 4.) Kateta jednaka je drugoj kateti, pomnoženoj sa
tangensom, prvoj (kateti) nasuprot ležećeg kuta, ili sa cotangeosom priležećeg
kuta.


Docim m secans i cosecans recipi-oke vriednosti cosinusa i sinusa, naime:
1 „. 1 . , ,-1


Sin a zz ili cosec a takodjer cos a rr ili sec a =


cosec a sm a sec a
-, s toga se dade pravilo, koje se izvoditi može iz formula ad 5.) i ad


COS a


6.) reducirati na pravilo, koje sliedi iz formula ad 7-) i 8.), naime: hjpotenusa
jednaka je kateti, diviđiranoj sa sinusom, potonjoj (kateti) nasuprot ležećega,
ili cosinusu priležećega kuta.


Iz formula od 9.) ^ I^-) sliedi: Kateta jednaka je drugoj kateti, diviđiranoj
sa tangensom, potonjoj (kateti) nasuprot ležećeg kuta, ili cotangensora priležećeg
kuta.


Pravilo, koje se izvoditi može iz formula ađ 11.) i 12.), dade se reducirati
na pravilo, koje je izvedeno iz formula ad 1.) i 2.) jerx =


sec a
cos a


u. cos a; što imamo ad 2.) isto tako y z=i
u u
sin X ;


cosec a
sm a


što imamo ad 1.) Navedena pravila mogu se u svih mogućih slučajevih upotriebiti
za razriešenje pravokutnih trokuta. Iz naravi gore navedenih formula i
pravila vidi se, da se jedan te isti zadatak može na više načina razriešiti, kako
će to i sami primjeri još bolje pokazati.


Neka se izmjeri stranica A B. sL 2., kojoj je samo jedna krajna točka,


B. pristupna.
U točki B. postavi se okomica pomoću kog mu drago kutomjernog stroja
na A* B, (pomoću pravokutnog križa, kutnog zrcala, astrolabija i t. d.). Okomicu
valja produljiti povoljno do točke C, izmjeriti zatim stranicu C B. i ^C´^c
Uzmimo, daje GB. == 156"42
^a-= 41^20´


Po formuli izvedenoj ad 3.)
sliedi: A B = C B. tg a ili
pako ako substituiramo vriednosti
A B -= 156-42 X tg
41« 20´. Na tabeli IX. tg
4 P 20´ = 0-87955 dakle
A B = 156-42 X 0-87955
= 137-759211 met.


Po formuli ad 4.) izvedenoj
riešiti ćemo ovaj zadatak
A B


ovako: ^-^ cotfiiliA B


SlZ