DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 3     <-- 3 -->        PDF

— 389 —


tehničke službe kod političkih oblastih, te će absolventi šuaiarskoga odjela križevačkoga
učilišta prama ustanovi §. 14 toga zakona saaio kro2 jošte 10 godinah
moći pohičivati Bamještenje u svojstvu šumarskih činovirikali, a i za to
vrieme i u buduće neće moći polučiti viši cin od X. iiadnevnog razreda.


Prema tomu zakonu činilo bi se u prvi mah najomjestnijim, da se dosadanje
križevačko gospodarsko-šumarsko učilište pretvori odmah u akademiju
gospodarsko-šumarsku. Na ovakovomu preustrojstva stoje za sada jošte veoma
znatne zaprieke na putu. Za ovakovo preustrojstvo potreban je u prvom.u redu
dovoljan broj strukovnih silah, koje bi kadre bile na temelju vlastite strukovne
znanstvene izobrazbe uspjehom naučati na visokoj školi, — kojimi silami kr
zemaljska vlada danas u ovaj čas nerazpolaže. Izkustvo nadalje dokazuje, da se
mladići, koji su s izpitom zrelosti svršili gimnaziju ili realku, mnogo radje posvećuju
inim strukam nego gospodarstvu ili šumarstvu, akoprem za polazak šumarskih
visokih školah u Beču i Šćavnici postoje izdašna zemaljska stipendija.
Opravdana je prama tomu bojazan, da bi frekvencija križevačkog zavoda spala
na premalen broj polaznikah, čim bi se u prvo prolazno doba zahtjevao izpit
zrelosti gimnazije ili realke kao uvjet primanja na zavod, koji se uvjet za polazak
visoke škole gospodarsko-šumarske bezuvjetno tražiti mora. — Napokon
zahtjevalo bi preustrojstvo današnjeg gospodarsko-šumarskog učilišta u visoku
školu radi nuždnog razširenja dosadanje ili podignuća nove sgrade, razširenja
sbirakab i laboratorijah, i t. d.; veoma znatnih novčanih sredstavah, koja za
sada osigurana nisu.


Usljeđ toga želi kr, zemaljska vlada priležećom zakonskom osnovom utrti
put budućoj visokoj školi gospodarsko-šumarskoj, preinačujuć ustanovu §. 9.
zakona od 21. siečnja 1877. glede uvjetah primanja ucenikah na višji odjel
gospodarsko-šumarskoga učilišta tako, da u buduće otegoćen, dotično prepriečen
bude polazak zavoda onakovim elementom, koji tomu tjelesno i duševno podpuno
dorasli nisu.


U tu svrhu stvorena je ustanova §. ]. predležeće zakonske osnove po
kojoj se mogu samo absolventi 6. razreda srednjeg učilišta, kod kojih se svakako
posve dostatna zrelost predpolagati može, kao redoviti učenici na zavod primiti.


Pošto je pako opravdana bojazan, da bi se usljed ustanovah predležeće
zakonske osnove mogao umanjiti polazak gospodarskog odjela križevačkog zavoda,
posto izučenici gospodarstva ne mogu za sada računati na namještenje u
javnoj službi, koja je okolnost i dosele nepovoljno djelovala na polazak gospodarskog
učilištnog odjela, to si je kn zemaljska vlada u §§. 2. i 3. te zakonske
osnove pridržala pravo, onakovim osobam koje neposjeduju podpunu kvalifikaciju,
propisanu paragrafom 1.; ako su svrših bar 4 razreda gimnazije, realke ili
ravnog učilišta, te navršili bar 17. godinu života, dozvoliti polaganje prijamnog
izpita, kojega će obseg i modalitete kr- zemalj. vlada ustanoviti naredbenim putem.


Kr. zemaljska vlada, odjel za poslove unutarnje.


U Zagrebu, dne 6. srpnja 1894.