DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 415 —


cot 66*^ 50^ =- 0´65355|
cot 57^ ^0-649411 "
cot 10´-= 0*00414
cot r =- ()-000414


Dividira li se sada diferencija vrieđnostih sa diferencijom za V ustanov


Jje^o«^; ^^ ^"0-000414=^ ^"^^" ^== ´^


^i (Odbiv


U nadi, da smo dovoljno razjasnili uporabu priležećih članku ovom tabela,
prelazimo na temeljna principija o razrešenju:


Pravokutnih trokuta.
Da se trokut razriešiti uzmogne, valja da budu poznate 3 oline (treća
oHna naime kut od 90*^, smatra se kod pravokutnih trokuta poznatim).
Označimo li katetu zadanomu kutu nasuprot ležeću sa y; katetu zadanom
kutu priležeću sa x; a hjpotenusu sa slovom u; to se po pojmu goniometrije
sliedeći omjeri izpostavljaju:


— =^ sin K ^- ili y == u. sin a : .,... , 1.)
= cos a ili X = u. cos a;
3.)


Y = tg a ili y - X. tg a;
3.)


— cotg ^ a ili
X = y. cot a.;. . . . . . , 4.)
X
-_^ = sec a ili u = X. sec a; ..... . 5.)
X


Slf u


cosecoc ili u = y, cosec a; ..... . 6.)
y
y


Iz formule ad 1.) y = u. sin a sliedi u
7.)


sin a.


„ „ ad 2.) X—u. cos a „ X
8.)


u =


cos a
y


„ „ ad 3.) y -= X. tg a „ X =
9.)


a


tg


X


„ ad 4.) X = y. cot a „ y =
10.)


cot a
u


„ „ ad 5.) u == X. sec a. „ X ^=
11.)


sec a
u


^ ad) 6. u = y. coseca ,, y 12.)
cosec OL
Iz formula 1. i 2. sliedi: Kateta jednaka je hjpotenusi, pomnoženoj sa
sinusom, prvoj (kateti) Basuprot ležećeg kuta, ili pako sa cosiuusom priležećeg
kuta.