DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 414 —


gore ustanovljena 4!L*J:"-^J^^-2.^-^^ 2´
podieljena sa diFzaT^ — o"-00024´2 "


po tomu gore ustanovljeno X - 56« 20´i


X - 56*^ 18^
a prema tome jest 0-554844--= cos X-^^cos 56" 18´.
U ovomu su slučaju odbijene 2´ od 56" 20´ iz toga razloga, pošto cosinus
od 0 — 90*^ pada (jer je cofunkcija).
Zadatak: 425364^tg )C X.? Ovdje je takodjer nepoznat kut X; za
datak ovaj riešiti će se kao i prvanji, naime:


tg X X-^ 4-26364]
na tabeli III. nađje se
bližnja manja vrieđnost ^-4-21933 ( za koju je X-=76´^ 40´


diferencija vrieduostih -- 0*04431
tg 76" 50´=-4-27471|
tg 76" 40^--4´2l933f ~
tg 10´ = 0 05538
tg 1´ -- 0-005538.


0-04431


Dakle 0-005538
X-76" 40M
____^^8´/ +
X == 76" 48´.


Koji kut odgovara vriednostl cofunkcije cosinusa od 0´41575?
cos ^ X = 0-415751—
na tab. V. nadjena bližnja manja vrieđnost = 0´41469| za koju jeX = 65"30,


diferencija vriednostih == 0´00f06
cos 65« 20^ ==0-41734 i —
cos 65"^ 30^ = 0-41469 i Diferencija skrižaljka


cos 10´ = 0´00265
cos 1´ = 0-000265
0-00106


sada je ^ 4´


0-00265
X = 65« 30´!


X-=65*^26´
Ovdje je ustanovljenih 4* s toga razloga odbijeno od 65" 30\ jer je bilo sa
cofunkcijom posla. —
Koji kut odgovara vrieđnosti cofunkcije cotangensa od 0´651066?
cotna tab. VIL nadjena bližnja manja vrieđnost od = 0´649410 j za koju je X =-= 57**
diferencija vriednostih = 0001656
Ima se sada ustanoviti diferencija skrižaljkah: