DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 413 —


Neka
se pronadje funkciji sinusa od 0"99814 pripadajući kut? Na tabeli


I. pronaći će se dolje na glavi napis: „siniis^ i u istoma stupca 0´99814, a
u stupcu s desna naći će se, da ovoj funkciji odgovara, kut od 8G^ 30^ Takovim
načinom pronaći će se u tabeli IL 0´1443 ---== coy 81** 40´.
Riešimo ovo: 3*37594 = tg =-C X? dakle kut X nije poznat. U tabeli


IV.
se nađje 3 37594-=tg a,: "73^ 30^
Isto tako kod zadatka cot X = 0-52427? naći će se u tabeli YL 0´52427
-- cot 62´ 20´.
Ovo su bili slučajevi, gdje su se zadane funkcije točno slagale sa onima
u skrižaljci pronađjeuinia, nu obično se dogodi, da se zadane funkcije neslažu
sa onima u tabela pi´onadjenima na njekoliko decimala. U takovih slučajevib
uzme se po prije navedenom načinu kut za susjednu manju goniometrijsku
funkciju, ustanovi se, kolika je diferencija izmedju zadane funkcije i one iz tabela
uzete, pa se ista dividira sa diferencijom skrižaljka na 1´ reduciranom.
Quotient, kog ovom divisijom dobijemo, označuje nam tada broj minuta, koje
se već prema tomu, da li imamo sa funkcijom ili cofunkcijom posla, gore izvadjenom
kutu pribroje ili od njega odbiju na pr.


Neka se pronadje kut odgovarajući funkciji sinusa od 0 362435? Kut je
dakle nepoznanica, s toga pišemo: 0*362435 = sin r _.,X Na tabeli V. naći
ćemo u stupcu sin, 0´36l08--sin 21"* 10´, isto tako naći ćemo 0´36379-== sin
21*^ 20´, — docim zadana funkcija od 0362435 leži izmedju pronadjenih funkcijah
0´36108 i 0"36379, to će jamačno i njoj pripadajući kut ležati izmedju
2V 10´ i 2V 20^; uzme se dakle manja funkcija od zadane iz tabelah


0´36108 -=sin 21« 10´
ima se tražiti za 0*362435--sin X


Odbiv gornju vriednost od dolnje 0001355 -sin X´ — sin 21*´ 10´
sin 2 P 20^-=0*363791
sin 2V 10´:=:^ 0*36108i — 0*^^^^´ ^^ ^^ ustanovi


diferencija "sin
10^^^^00271
sin 1´--0000271.
Gore je dobiven sin X´ =-= 0-001355
sin 1´:: 0000271


po tomu 0 362435--sin 21" 15´, što je bilo gore zadano. —
cos <^ X-0´5548441?
Na tab. VII bližnji manji -=0-55436 J—
diferencija vriednostih -0-0^0484 =- za kog je X--^-56*´ 20´
cos 56^ 10´--0-55678 i __
eos_56´ 20´--0-55436 i
Diferencija skrižaljke za 10´, dakle cos 10´^--6()6242
cos l´=-0´000242