DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 412 —


onda, kad bi bile skrižaljke izračunane takodjer na pojedine minute, gdje bi
se tada Još mogle vriednosti od 10—10 sekundah interpolirati.
Prije nego li predjemo na razriešivanje praktičnih primjera, riešiti ćemo
još sliedeće zadatke, tako da bude uporaba skrižaljkah posvema jasn^: .
Neka se na pr. pronadje sin 3« 46^?
na tabeli I sin 3*^ 40´ = 0003951
„ I sin 3*^ 50´ = 0-06685( ~
´ sin 10^ = 0-00290
sin 1^ = 0-000290
´sin 6^ = 0-001740 j


+
sin 3^ 40´ = 0-06395 | "~
sin 8« 46´=r 0-065690
Neka se pronadje tg TO« 48´?
na tabeli III tg 76« 50´ = 4-27471 i
„ „ III tg 76» 40´ = 4-219331
tg 10´ = 0-05538
tg 1´ = 0-005538


8´ = 0-0443041
^ |tg 76 0 40´==4-21933 | +
tg 760 48´ = 4-263634
Neka se pronadje cos 65" 26´?
na tab. V cos 65« 20´ =0-417341


„ „ V cos 65" 30´ = 0-4I469|´
coš rO´ = 0-00265
cos 1´ = 0000265.
cos 6´ = 0001590


(cos 66« 20´ = 0´41734)


(jer^ je´ cos´ coifunkcl)


+ I cos 6´ = 0 00159 j
cos 65" 26´ = 0-41575
Neka se pronadje cot 56" 56´?
na tabeli VII. cot 56« 50´ 0-65355
cot 57" 0-64941


cot 10´ = 0-00414


cot r = 0-000414


cot 6´ == 0-002484


cot .56" 50´ = 0-65355 1
.^ : cot ., 6´ = 0-002484J ~" 0^^ J® cot. cofunkcija).
cot 66" 56´ = 0-651066.


_ Cesto puta se dogodi, da imademo pronaći goniometrijskoj funkciji


pripadajući kut, na pr. ako imademo označenu funkciju sinusa sa 0-56641, to


ćemo na tabeli VII. pronaći u stupcu sinus 0-56641 označen pod kutem od