DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 22     <-- 22 -->        PDF

408


U Ugarskoj razdieljeni su, mimogređ budi rečeno, gruntovnicari još u
mnogo povoljnijem razmjerju u IX., X. i XL ciuovni razred.


Osim toga predlaže se u osnovi, da se uzakoni i ostali faktično postojeći
položaj ravnatelja gruntovnice kod kr. zemaljske vlade i tehničkog nadzornika
gruntovnice kod kr. zemaljske vlade.


Sastavak nove gruntovnice zahtjevat će, i nakon konačno obavljena posla,
stalan nadzor, izpravljanje nacrtah i vodjenje evidencije o promjenah.


Posao je prevažan i odgovoran. Urednici, koji sad obavljaju kod kralj.
zemaljske vlade taj posao, uvršteni su na temelju previšnjega riešenja u Vll.
odnosno VIII. činovni razred. Važnost agendah, o kojih se radi, opravdava po
mnienju vlade predlog, da se i za buduće taj odnošaj .ustali.


Što se tiče provedbe zakona, odnosno uvrštenja u pojedine plaćevne stupnjeve,
to vlada smjera postupati tako, da po mogućnosti udioničtvuju naročito
u nižih činovnih razredih svikolici urednici kod poboljšice. U VIL činovnom
razredu podielila bi se n. pr. svim urednikom najniža beriva, dočim bi se u
nižih činovnih razredih popunili stranom svi plaćevni stupnjevi, stranom, kao kod
sudbenih nređnikah VIII. činovnoga razreda, dva niža plaćevna stupnja.


Za konačnu provedbu zakona, pridržala si je vlada u prelaznoj ustanovi
§. 13. osnove primjeran rok.


U pogledu urednikah gradjevne struke, zahtjeva vlada u osnovi §. 14^
posebno, posve iznimno ovlaštenje. Kako je naime nuždno preustrojstvo gradjevne
struke istom u stadiju predradnjah, potrajat će ipak neko vrieme, dok
odnosna zakonska osnova bude podnesena, ustavno razpravljena i u život privedena.


Nebi ipak bilo pravedno, da baš urednici gradjevne struke, koji su svi
namješteni u nerazmjerno nizkih činovnih razredih, ostanu povodom ovako obćenite
reforme malne beziznimno bez svake poboljšice.


Vlada nije htjela ipak odmah sada, prije konačnoga preustrojstva te
struke, predložit ovom osnovom zakona promaknuće gradjevnih urednikah u
više činovne razrede. Scienila je, da će bit za sad dovoljno, da se podieli
ovlast banu, da može dvojici nadinžinirah doznačiti plaću (ne i stanarinu) najnižega
plaćevnoga stupnja VIII. činovnoga razreda.


Ostalim inžinirom i inžinirskim pristavom pako doznačila bi se beriva
đvijub viših plaćevnih stupnjevah dotičnoga činovnoga razreda.


Pod ustanove ovoga zakona, u koliko se odnose na plaće, nebi po osnovi
imali spadati urednici, profesori, učitelji i t. d. pobliže u §. 15. navedeni.
Eazlog je tomu taj, što je ono uredovno osoblje, koje ima pravo na kviukvenija
i osim toga stranom i na obskrbu nakon kraćega službovnoga vremena, i
onako povoljnije postavljeno nego li ostali urednici.


Liečnici su povrh toga u stanju pribavit si praksom nuzgređni dohodak, a
toli zdravstvena struka koli struka šumarsko-tehnička preuredjene su istom nedavno
posebnimi zakoni, u kojih je uzet opravdan obzir na faktične obstojnosti,
tako da je dosta povoljno odmjerena plaća pojedinim kategoriam. Iz privitih iz