DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1894 str. 1     <-- 1 -->        PDF

Br. 9. u ZAGREBU, 1. mjna 1894, God, XVI!´


Osnova zakona,


kojim se preinačuje §. 9. zakona od 21. siečnja 1877. o preustrojstvu
kr, gospodarskog i šumarskog učilišta u Križevcih.


Kao redoviti slušatelji višjeg odjela kr. gospodarskog i šumarskog učilišta
u Križevcih primaju se učenici, koji se izkažu, da su dobrim uspjehom svršili
6 razredah gimnazije ili realke.


U izvanrednih, osobita obzira vriednih slučajevih mogu se na temelju
uspjehom položenog prijamnog izpita primiti u gospodarski odjel učilišta i takovi
učenici, koji nisu zadovoljili uvjetom §. 1.; nu dozvola za polaganje prijamnog
izpita može se podieliti samo onim, koji su svršili najmanje 4 razreda
realke, gimnazije, ili tim školam ravnog učilišta, a navršili su barem 17. godinu
života.


§ 3


Dozvolu za polaganje prijamnog izpita podieljuje kr. zemaljska vlada« odjel
za unutarnje poslove.
Obse^ i modalitete držanja toga izpita ustanovljuje zemaljska vlada putem
naredbenim.


§- 4.


Ovaj zakon stupa u kriepost početkom školske godine 1894./95. t. j . 1.
listopada 1894., kojim danom prestaje ujedno valjanost ustanovah §. 9. zakona
od 21. siečnja 1877. o preustrojstvu kr. gospodarskog i šumarskog učilišta u
Križevcih.


§. 5.


Provedba ovoga zakona povjerava se banu.