DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 47     <-- 47 -->        PDF

385
0 g i a 8.


Vrbu 335 hrastovih a t ah a 1 a h sposobnih za tehničku i drugu svrhu,
prodaje kapto l eazmanskin a temelju odobrene šumako-^ospodarstvene osnove
u „Velikoj i Maloj Dubravi" Ježeeoj u obćini Mihovljan, kotaru Zlatarti, županiji
varaždinskoj, nedaleko željezničke postaje „(Sfolubovee" uz izkličnu cienu od 8085 for.


Dražba ebdržavati će se dne 7. kolovoz a t, g. u 10 Vs satih prije podne
ustmeno i pismeno u župnoj kutSi grada Varaždina .
Prociena stabalah i potanji dražbeni uvjeti stoje na uvid svaki dan na dobru
kaptolskom „V e t e rn i c a´´ kraj Goiubovca u tamošnjoj piaarni.


U Varaždinu, 12. srpnja 1894,
Cazmanski kaptol.


Pretvaranje morske vode u pitku vodu.^


„Hrvatsku" izvješćuju iz Hreljina: Ovih danah je gospodin Pf iste r u Kraljevici
nastavio pokuse pretvaranja morske u pitku vodu u prisutnosti c. kr. višeg
pomorskog častnika g. V. Unschuida, zapovjednika u pom. akademiji na Rieci^ koji je
po sekciji mornarice c. i kr. ministarstva rata izaslan, da se osobno osvjedoči, jesu li
dotične po novinama priohćene vlesti osbiljne i da li je u obće mogude, da se tako
jednostavnim načinom može more u pitku vodu pretvoriti. Pomenuti se je gosp. izaslanik
podpuno osvjedočio kod preduzetih dne 17. tek. mj. prvih pokušah o istinitosti
rečenih viestih, te se izjavio, da ovoj vodi u pogledu kakvoče i dobrote ništa nemanjka
i da je ovaj tako vanređno jednostavni način pretvaranja morske vode več danas u
svojem provizornom, primitivnom stanju u slučaja nužde od odlučne važnosti i uzeo je
od te vode pet uzorakah u bocah, da jih prema dobivenom nalogu pripošalje c. i kr.
ministarstvu.


Dalje nastavljenim pokusom, koji su se u prisutnosti rečenog izaslanika dne 19.


t. mj. preduzeli, bijaše zadada, da se nabere najsgodniji materijal za definitivno ustrojenje
aparata, kojim bi bilo omogudeno uz istu kakvoću u što kraće vrieme što veću
množinu pitke vode iz mora pretvoriti i uspjeli su po izjavi g. izaslanika tako, da je
stignuće žudjenog konačnog cilja nedvojbeno i bude tim uspješnije, čim na temelju do
sada polučenih rezultatah za rukom podje, što praktičniji aparat u tu svrhu ustrojiti.
Po izjavah pomenutog g. izaslanika i u koliko se sami mogasmo osvjedočiti, nedvojbeno
je, da kakvoda proizvadjane vode u prvom redu odgovara podpuno zadaći i svojstvom
pitke vode, drugo, da već danas, gleđeč na množinu, posve udovoljuje manjim potrebam,
a to tim više, dim u roku od samo malo minutah, dapače i nekoliko sekundah,
pruža željnog rezultata, te se pouzdano nadamo, da ce g. Pfisteru, koga kao vještaka
u tehničko-kemičkoj struci poznajemo, na temelju polučenog u tom predmetu izkustva
poći za rukom takav aparat u kratko vrieme prirediti, koji će i najvećim mogućim
zahtjevom glede množine pitke vode za mornaricu udovoljiti, koje uvjerenje takodjer
i g. izaslanik s nami dieii.
Drvotržni izvještaj iz Sanskog-dola u Štajerskoj.
Mjeseca veljače do travnja o. g. nije u ovom kraju bilo dovoljno robe u zalihi.
Od tog doba padala je sveudilj kiša, a usijed toga bilo je dosta vode za tjeranje pilanah,
i za splavljenje dasakah i inih aortimenatah u Hrvatsku i Slavoniju. Usijed toga
su tržne ciene za običnu robu znatno spale, pak iznosi sada razlika „po jedan splav" za
6 for. manje. Visoke ciene koje su postignute u ovom okolišu lani pa sve do travnja


0. g. zavele su splavljare, te su u gornjo Sanskom okolišu pokupovali veliki množ
drvija i robe. S druge strane postigla je i potrošba svoja granicu, pa sad kad ista
vi§e robe nemože da prima, jest sva okolica koja siže na Sanu i Savu, rezanom robom
´) Pri zaključku lista. Ureda,