DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 384 -
Natjecati se mogu samo sinovi siromašnih pravoužitnika imovne obclne 2, banske
koji su u naucih napredni.


Vlastoručno pisane i propisno biljegovane a valjano obložene inolbenice naročito
sa: svjedo^bom školskom, svjedo5bom siromaštva, i krstnim listom, imadu se podpisanom
« uredu do 25, kolovoza 1894, podnjeti,


Šnmsko-gospodarstveni ured imovne obćine 2. banske.


U Petrinji, dne 23. srpnja 1804.


Katjedaj. Na temelju naredbe visoke kr, zemaljske vlade odjela unutarnjeg od
IS. srpnja 1894. broj 438.64. imade se kod gospodarstvenog ureda otočke imovne ob-
dine popuniti izpražnjeno mjesto šumarskog pro t u s ta vn i k a ujedno računovodj
e.


Beriva koja su tim mjestom skopčana jesu: 800 for. plac-e 150 fr, stanarine u
ime ogrievnih drva godišnje 105 for. i odštete depiitatnog zemljišta 50 for.
Natjecatelji koji to mjesto postidi žele, neka svoje propisano biljegovane i sa:


1. Krstnim listom,
2. Sviedočbom o svršenih prednaucib.
3. Sviedočbom o strukovnih naucih.
4. Sviedočbom o položenom višjem šumarskom državnom izpitu i onom iz računovodstva.
5. sviedočbom o događanjem službovanju.
6. Izkazom obiteljskih odnošajah obložene molbe podnesu preko svog predpostav-
Ijenog ureda, odnosno ako nisu u službi preko političke oblasti do 14. kolovoza 1894,
podpisatomu šumsko-gospodarstvenomu uredu.
Šumsko gospodarstveni ured otočke imovne obćine.


Otočacj dne 17. srpnja 1894.


Šumarski i lovački leksikon. Ved odavna sam Čekao, nede li se tko vrstniji
na to dati, naročito nede U nam tko sastaviti znanstveni leksikon, koji nam je od
prieke nužde. Nu vidivši da nitko takova šta neizdaje, pa da se tomu na skoro ni
nadati nije, odlučim se, da na još neprogaženoj putini pokročim te da sastavim i izdam
šumarsko-lovačkoj praksi namjenjeni leksikon, kojega sam i dovršio, i koji ce se čim
prije u tisak dati.


Gieio djelo iznašati de do 20 tiskanih tabaka. Što p. n, gg, sudrugom do znanja
i predhodnog ravnanja stavljam.


U Zagrebu, 20. srpnja 1894.


J. Ettinge r.
Oglas.


Divjih keetenidah 6---7 god. starih, zu presađuju sposobnih, više tisuda komada,
može se uz umjerenu cienu dobiti kod podpisatog.


U Petrinji, dne 26, srpnja 1894.


V. B e A a k, nadšumar.