DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 379 —


bilo iste sakupljati i unovčiti — kao njeki novi použitak u Njemafikoj. Veoma bi bilo
zanimivo iztražiti, da ii naše šiŠarice isto tako obiluju na trieslovlni, kao I one, koje
dolaze iz Anstro-Ugarske, a uz to, da li se bubuškar dade i po dragih mjestih umjetnim
naSinom razSiriti. Bilo bi takodjer zanimivo aaznati, da H je jedan iii drugi od sudrugovah
u svom području već opazio zarazah od te ose; u koliko ja znam, ona nije bila
jož opažana u srednjoj Njemačkoj. Dodatak uredničtva: Hrastovog babaškara opazio
je u Njemačkoj i to speeialno u filozofskoj šumi kod Gi-iesena, dvorski savjetnik Dr.
prof. Hess i opisao ga u „for>!tlicli-naturwig3easchaftliche Zeitschrift´^ (izdano po pl.
Tubeufu) godine 1893. strana 72. Isti je takodjer saobćio obretak tog zareznika u
Wurttemberžkoj (forstl.-naturw. Zeitschr, 1893. str. 189). Pokraj sv^ega toga važna je
i predleže<5a vJest, jer ustanovljuje eksistenciju babuškara u srednjoj Njemačkoj i za godinu
1893.


Kako da se zaprieči pucanje rezane bukovine. Kao uspiešno sredstvo za o<5uvanje
rezane bukovine od pucanja a specijalno bukovih podvlakab (sleeperah), preporuča Dr.
Hess tako zvano okiinčanje istih.


To sredstvo vidio je on uspješno upotrebljavati u radionici Riitgersovoj u Hananu,
gdje se bukove podvlake impregniraju. Postupak, je pri tom sljedeći:


1. Okiinčanje preduzimlje se samo kod onih podvlakah, za koje se vidi, da de
pucati ili su već popucale. Pri tom se postupa tako, da se najprije u razmaka od
po prilici 10 cm. od gornjega kraja, u sredini podvlake provrta rupa, kroz koju onda
protakna Željezni okrugli klin. Na jednoj je strani providjen taj klin glavom, a na
drugoj strani sa vijkom ; vijak se konačno pomoću matice tako čvrsto nategne, da se
klin u rupi nemiće.
2. Duljina klina varira iz medju 30 i 35 cm., a promjer iznaša 13 mm. Zavoj
vijka je 60 mm. dugačak. Matice vijka su četverouglaste, te im vanjski promjer
20 mm., a nutarnji 13 mm. mjeri. Izmed glave klina i drveta s-jedne strane, kao
izmed matice i drveta s druge strane, podloži se željezna okrugla pločica. Vanjski
protojer ove plohe iznaša 50 mm., a nutarnji 13 mm.
3. Težina klina varira izmed 350 i 400 gr.
4. Plaća za ukupno okiinčanje stoji obično 10 Pf. za podvlaku,
5. Ciena za klin s pločicom, maticom i t. d. iznosi 8 —10 Pf. po komadu, kod
većih naručbina jo§ manje.
Preporuča se gg. praktičarom, kojim se daje prilika, da pokušaju ovim načinom
očuvati proizvedenu od bukovine robu, pa se umoljavaju, da priobće posljedke preduzetih
pokusa.


"Vrlo važan izum. „P. L." javljaju iz Rieke: „Zagrebački inžinir Pfister
izumio je postupak, kojim se može prešanjem kroz drvo morska voda za nekoliko minutah
pretvoriti u čistu, pitku, sladku vodu. U Kraljevici izveden je danas ovaj pokus
u prisutnosti vladinog delegata, poručnika na linijskom brodu, Unschulda. Rezultat bijaše
vanredno povoljan." Detailne viesti donjeti ćemo, Čim nam pobližji novinski
Izvještaji o toj destilaciji stignu. Uredn.


Sitnice.


šumarstvo n Bosni i Hercegovini. „Bosnische Post" piše izmedju ostaloga,
0 gospodarstvu i šumarstvu u Bosni i o dohodku suma siiedeće: „Doklegod je
biia komunikacija željezničkih cesta i puteva neznatna, dotle je i prodaja drva bila
ograničena zamo na potrebu lokalnu, osim sjevernih kotarah uz granicu; izgradnjom
pako cesta i željeznica omogućio se je transport, a po tom poboljšava se prodaja, Uo se