DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 40     <-- 40 -->        PDF

378 —


kojih se je voda još uzdržala ili gdje bi sa mogla uzdržati. Za napravak ovih ne smije
se podnipogto djubre upotrebljavati.
Obzirom pako na veliku važaost sadjeaja šuma, kao veoma potrebne gospodarske
grane, činim istodobno obćine odgovornimi da nastoje svimi silami obc^inske šume saditi,
a naročito da ih podižu oko gornjeg toka rieka, oko obćiaskih zdenaca, oko vrela
vodom obilujućih i na takovih visina koje 6e mo6i, kad jednom žumom obrasta, okoliš
od jakih vjetrova čuvati. Ob<5inske skupštine imadu predmet uzeti u pretres, te mjesta
za propisane nasade opredieliti. Najkašnje do početka studena imadu mi postajne oblasti
podnieti izkaz onih mjesta sa oznakom veličine plohe (za šume podnipošto manje od 1 desjatine)
i medje districta, koj če se imati pošumiti. Za budude imadu se pošumljenja
tako povečati, da nijedno ne bude manje od 10. desjatina.
Za sadnju valja odabrati domače vrsti drveča ; u nizinah oko močvara vrbu, topolu,
johu, jasiku i đr.; u visinah hrast, briest, bagren, crnu topolu, jasen, obične
voćke, javor i dr.; na obroncih crni trn i čibukovinu. Tko želi šumu sijati, tomu
smiju za to opredieljeni ljudi, pod nadzorom šumarskih činovnika, sakupljati sjeme bezplatno
po vojničkih šumah.
Pošto se pako oko mnogih postajah — akoprem zapušteni — još uviek nalaze
ostanci zasadjenih šuma po naredbi prijašnjega attamana kubanskog kotara, generalskog
pobočnika grofa Samarakov-EIstan, od 22. (5.) ožujka 1865. to će mi imati okružni
attamani podnieti izkaz tih postaja uz naznaku, koliko je ploha tako pošumljeno, a koliko
u ograđah i vočnjacih, uz opis tamošnje vrsti drveča. Isto tako valjati če i glede
svih kašnje zasadjenih ili nabavljenih šuma i vočnjaka voditi očevidnost. Istodobno preporučam
attamanom da se pobrinu za uredno Čuvanje onih šuma i vrtova j upravne
ob<$ine neimaju samo uzdržavati ono, što imadu, nego moraju dosadanje nasade povećati
i samo tada sjedi, ako je to zaključila občinska uprava^ a taj zaključak ima potvrditi
se po attamanu dotičnog okružja.
Pošto mi je osobito do toga stalo, da se Što više sumah i ribnjakah osnuje, to
umoljavam izobraženo pučanstvo i ljubitelje bilinstva, koji se bave odgojem drveča,
da upravlj. občinam priteknu u pomoć posiljanjem sadnica, izborom zgodnih mjesta i
izradbom planova. Osvjedočen sam, da če u tako svetoj stvari, kao što je dizanje gospodarskog
stanja pučanstva^ sve sile napeti postajne uprave, ter da če se s njima u
tom nastojanju sdružiti svečenici, Častnici, Činovnici, učitelji i trgovci. Postajni attamani


treba da k viečanju o tih pitanjih u skupštinu radi boljeg razijašnjenja stvari prizovu
što više osoba, koje če moći biti od koristi u tom poduzeču s jednog ili drugog gledišta.
Okružni attamani imadu u svojem godišnjem izvještaju o napredku pošumljenja


priobčifci kratko izvješće.
Od godine 1893. imati će se u vojničkih nadŠumarijah poraditi oko razsadnjaka,
da se u buduće postajam potrebni materijal za presadnju prodavati uzmogne.


Zapovjednik attaman, General-major Malam.


Cynips ealicis Burgsd. (Knopperagallwespe) u Njemačkoj. Za šetnje po
filozofskoj šumi kod G-iesena (šuma uredjenja poput parka) piše g. K, u. , Allg. F. u.


J. Z.´* našao sam polovicom rujna prošle godine pod tamošnjim drevnim hrastovima
(Quereus pedunculata) na zemlju opali žir, koji je još u kapici bio. Ovaj bio je čudnovato
ozledjen, i bilo je na njemu raznih nabreklinah — šiška (lučec.) Šiške, koje su
na zemlji ležale bile su smedje boje, vrlo tvrde i Ijepivom sluzi prevučene. Mnogo veči
dio šiškab bio je tada još na hrastovih, pa su one šišarice bile zelene boje i manje
tvrde. Ove su izrastiine nastale usljed uboda babuškara u nježnu još kapicu. Često se
vidja više ovakovih izraslina na jednoj kapici, kako obvijaju cieli žir ili veči dio žira.
Šišarice se odlikuju velikom sadržinom trieslovine, pa su radi toga u strojbarstvu
veoma cienjene. Na spomenutom mjestu bilo ih je u tolikoj mjeri, da bi se izplatilo