DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 365 —


Ban kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati kralj, županijske
nadšumare: Josipa 8 c li m i d in g era, kr. županijskim šumarskim nadzornikom


I. razreda za područje županije požežke; — Lađislava pl. Kraljevića , kr. županijskim
šumarskim nadzornikom I. razreda 2a područje županije varaždinske; Marina
pl. Bonu, kr. županijskim šumarskim nadzornikom II. razreda za područje županije
modruško-riečke;— Siavoljuba Kozjaka, kr. županijskim Šumarskim nadzornikom
II. razreda za područje županije virovitičke-, — Dragutina pK Fodroezj-a , kr. županijskim
šumarskim nadzornikom II. razreda za područje županije belovarsko-križevačke;
— kotarskoga šumara gjurgjevačke imovne občine Julija Vran i č ara , privremenim
kr. županijskim šumar, nadzornikom II. razreda za područje županije ličko-krbavske;
zatim šumarskog procienbenog pristava kod 2. banske imovne obćine, Andriju
Ko priča , privremenim kr. šumarskim pristavom L razreda kod šumarskog odsjeka
kr. zem. vlade, sve aa sustavnimi berivi; — nadalje šumarsko-tehničkoga dnevničara
Dragutina Matijovica , privremenim šumarskim vježbenikom kod šumarskog odsjeka
kr. zem. vlade, sa sustavnom pripomoći, napokon šumarsko-telmičkog dnevničara kod
kr. županijske oblasti u Zagrebu, Milana Gjurekovića , privremenim Šumarskim vježbenikom
kod rečene županijske oblasti; — abiturienta Šumarstva c. i´kr. visoke Škole
za zemljotežtvo u Beču, Petra Puljevića , privremenim šumarskim vježbenikom kod
kr. županijske oblasti u Vukovaru, uz prJdieljenje na službovanje kr. županijskoj oblasti
u Zagzebu; — bezplatnog šumarskog vježbenika kod kr. županijske oblasti u Zagrebu,
Josipa Jakopca , privremenim šumarskim vježbenikom kod kr, županijske oblasti u
Varaždinu; — šumarskog vježbenika kod otočke imovne občine, Nikolu Plešu , privremenim
šumarskim vježbenikom kod kr. županijske oblasti u Grospidu; — Šumarskotehničkog
dnevničara kod brodske imovne obdine, Antuna Baličevića , privremenim
šumarskim vježbenikom kod kr. županijske oblasti u Ogulinu; — privremenog šumarskog
vježbenika kod križevačke imovne občine, Vladimira Blaževca , privremenim šumarskim
vježbenikom kod kr. županijske oblasti u Belovaru; — šumarsko-tebniČkog dnevničara
kod brodske imovne občine, Gjuru Grlića , privremenim šumarskim vježbenikom
kod kr. žup. oblasti u Osleku i bezplatnog šumarskog vježbenika kod brodske imovne
oboblasti u Požegi, —- sve sa sustavnom pripomoči.
Umro. f Dušan Ilije?, šumarski procjenitelj otočke imovne obdine, preminuo
je ondje nakon duge i težke bolesti u noči od 8. na 9. srpnja u najHepšoj muževnoj
dobi^ u 36. godini. Pokojnik, rodjen u PiroŠu u Ugarskoj, izgubivši rano roditelje,
nakon odlično svršenih šumarskih naukah, posvetio se je svom ljubavi zelenoj struci,
te je kod otočke imovne obćine kroz skoro 15 godinah služio kao vrstan strukovnjak,
valjan i požrtvovan činovnik. Bivši od godine 1883. procjeniteljem, on je mnogo doprineo
uredjenju šumskog gospodarstva, te sastavka i provedbe pravoužitničkog katastra
otočke, kao največe krajiške imovne občine.


Uz težko zvanje, što ga u ovih planinskih šumah dnevno čekalo, Dušan je izvan
službe medju drugovi i prijatelji znao vazda sgodnimi doskočicami razvedriti lica, te
je kao domišljat čovjek naročito iz šumarskih skupštinah poznat skoro svim drugovom
u domovini. Uz obilno i temeljito strukovno znanje, riesila su pokojnika jošte i iskrena
ljubav k grudi zemlje koja ga je branila i oduševljenje za struku kojoj se posvetio,
ter značajna dosljednost. Za boljeg zdravlja bio je i suradnikom našeg lista. Gubitak je
njegov s toga u svakom pogledu težak, a najveći za sirotu udovu, koja je preostala
sa Četvero neobskrbljene djece.


I koliko se posliednje vrieme borio, da se otme boljetici, nije uz sve liečničko
umječe i njegu supruge to mogao, pa uvidiv da mu se je s ovim svietom dieiiti. oprostio
se je sa drugovi dan pred smrt pri podpunoj svlesti, u brizi jedino za sirotom
udovom i neobskrbljenom dječicom, koju je nada sve volio i ljubio.