DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 26     <-- 26 -->        PDF

- 364 —
pohvatanana riba čeka na petak, taj dan se vozi u Sisak i Zagreb na prodaju,
a ona, koja taj dan ne dočeka živa, ili se baca natrag u vodu te zasmradjuje
cielu okolicu, ili se s njome svinje hrane. Drugi isto tako surov način hvatanja
jeste taj, da se riba po razlivenoj vodi u polju sa ostvama (bodvama) nabada;
a to budu obično najkrupniji šarani i većim dielom ženke, koje su zašle u
polje, da se mrieste. Rečena naredba stala je jednim mahom svemu tomu na
kraj; bilo je doduše ponešto natezanja i prijavnica, nu buduć da je prodaja
ribe na trgovih zabranjena, to su samo pomanji ribari — dii minorum gentium
— došli kradom do kojeg šarana. U ostalom, ribara je puno lakše uhvatiti,
nego li zvjerokradicu, te će zakupnici ribolova već sami nastojati, da se
rieše takovih pijavica. ~ Što se raka tiče, to mogu s veseljem javiti, da se
već pomalo pojavljuju u brdskim potočićima; a bilo bi ih već dosta, da nije
nesretne vidre, koja ih uzastopce sliedi. Ja sam se osvjedočio, da se taj gad
zadržava i u najmanjim brdskim vodama, gdjegod samo kakav klenić ili ina
bjelica eksistira. Nu da se vidra ne drži samo ribe i raka, o tora znaju najbolje
naši mlinari pripoviedati: jedna patka za drugom, jedno gušće za drugim


— sve to na očigled tone a da više ne izrone. Zimi, kada potočići zamrznu,
onda eto vidara pod sam mlin, da u gatu, gdje je pred kolesom voda ostala
ne smrznuta, unište i zadnju ribicu.
Uz ribolovni zakon, koga ćemo po svoj prilici uskoro dobiti, nadam se
pouzdano, da će naši potoci uz ribu oživiti i opet racima, na kojima su negda
toliko obilovali.


Strpljivost u lovljenju, a nepopustivi mar u gojenju, neka su prva pravila
lovcu! J. K.


UJISTJLKI-


Osobne viesti.


Imenovanja. Ban kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati
šumarskog pristava Obrada Peiži(5a, kotarskim šumarom II. razreda, a šumarskog
vježbenika Gjorgju S toj ano vi <$a, gumarskim pristavom kod petrovaradinake
imovne ob(Sine sa sustavnimi berivi.


Ban kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati šumarskog
vježbenika Josipa Gulinu, kotarskim šumarom II. razreda kod gradiške imovne obćine
sa sustavnimi berivi.


Gosp. Jovan Metlaš , abiturienta visoke škole za kulturu tla u Beču, imenovan
je privrem. šum. vježbenikom kod II. banske imovne ob(5ine„


Ban kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati kr. županijske
nađšumare: Ivana KadleČeka , županijskim šumarskim nadzornikom T. razreda
za područje županije sriemske i Vilima Dojk o vica , županijskim šumarskim nadzornikom
I. razreda za područje županije zagrebačke sa sustavnimi berivi.
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 365 —


Ban kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati kralj, županijske
nadšumare: Josipa 8 c li m i d in g era, kr. županijskim šumarskim nadzornikom


I. razreda za područje županije požežke; — Lađislava pl. Kraljevića , kr. županijskim
šumarskim nadzornikom I. razreda 2a područje županije varaždinske; Marina
pl. Bonu, kr. županijskim šumarskim nadzornikom II. razreda za područje županije
modruško-riečke;— Siavoljuba Kozjaka, kr. županijskim Šumarskim nadzornikom
II. razreda za područje županije virovitičke-, — Dragutina pK Fodroezj-a , kr. županijskim
šumarskim nadzornikom II. razreda za područje županije belovarsko-križevačke;
— kotarskoga šumara gjurgjevačke imovne občine Julija Vran i č ara , privremenim
kr. županijskim šumar, nadzornikom II. razreda za područje županije ličko-krbavske;
zatim šumarskog procienbenog pristava kod 2. banske imovne obćine, Andriju
Ko priča , privremenim kr. šumarskim pristavom L razreda kod šumarskog odsjeka
kr. zem. vlade, sve aa sustavnimi berivi; — nadalje šumarsko-tehničkoga dnevničara
Dragutina Matijovica , privremenim šumarskim vježbenikom kod šumarskog odsjeka
kr. zem. vlade, sa sustavnom pripomoći, napokon šumarsko-telmičkog dnevničara kod
kr. županijske oblasti u Zagrebu, Milana Gjurekovića , privremenim Šumarskim vježbenikom
kod rečene županijske oblasti; — abiturienta Šumarstva c. i´kr. visoke Škole
za zemljotežtvo u Beču, Petra Puljevića , privremenim šumarskim vježbenikom kod
kr. županijske oblasti u Vukovaru, uz prJdieljenje na službovanje kr. županijskoj oblasti
u Zagzebu; — bezplatnog šumarskog vježbenika kod kr. županijske oblasti u Zagrebu,
Josipa Jakopca , privremenim šumarskim vježbenikom kod kr, županijske oblasti u
Varaždinu; — šumarskog vježbenika kod otočke imovne občine, Nikolu Plešu , privremenim
šumarskim vježbenikom kod kr. županijske oblasti u Grospidu; — Šumarskotehničkog
dnevničara kod brodske imovne obdine, Antuna Baličevića , privremenim
šumarskim vježbenikom kod kr. županijske oblasti u Ogulinu; — privremenog šumarskog
vježbenika kod križevačke imovne občine, Vladimira Blaževca , privremenim šumarskim
vježbenikom kod kr. županijske oblasti u Belovaru; — šumarsko-tebniČkog dnevničara
kod brodske imovne občine, Gjuru Grlića , privremenim šumarskim vježbenikom
kod kr. žup. oblasti u Osleku i bezplatnog šumarskog vježbenika kod brodske imovne
oboblasti u Požegi, —- sve sa sustavnom pripomoči.
Umro. f Dušan Ilije?, šumarski procjenitelj otočke imovne obdine, preminuo
je ondje nakon duge i težke bolesti u noči od 8. na 9. srpnja u najHepšoj muževnoj
dobi^ u 36. godini. Pokojnik, rodjen u PiroŠu u Ugarskoj, izgubivši rano roditelje,
nakon odlično svršenih šumarskih naukah, posvetio se je svom ljubavi zelenoj struci,
te je kod otočke imovne obćine kroz skoro 15 godinah služio kao vrstan strukovnjak,
valjan i požrtvovan činovnik. Bivši od godine 1883. procjeniteljem, on je mnogo doprineo
uredjenju šumskog gospodarstva, te sastavka i provedbe pravoužitničkog katastra
otočke, kao največe krajiške imovne občine.


Uz težko zvanje, što ga u ovih planinskih šumah dnevno čekalo, Dušan je izvan
službe medju drugovi i prijatelji znao vazda sgodnimi doskočicami razvedriti lica, te
je kao domišljat čovjek naročito iz šumarskih skupštinah poznat skoro svim drugovom
u domovini. Uz obilno i temeljito strukovno znanje, riesila su pokojnika jošte i iskrena
ljubav k grudi zemlje koja ga je branila i oduševljenje za struku kojoj se posvetio,
ter značajna dosljednost. Za boljeg zdravlja bio je i suradnikom našeg lista. Gubitak je
njegov s toga u svakom pogledu težak, a najveći za sirotu udovu, koja je preostala
sa Četvero neobskrbljene djece.


I koliko se posliednje vrieme borio, da se otme boljetici, nije uz sve liečničko
umječe i njegu supruge to mogao, pa uvidiv da mu se je s ovim svietom dieiiti. oprostio
se je sa drugovi dan pred smrt pri podpunoj svlesti, u brizi jedino za sirotom
udovom i neobskrbljenom dječicom, koju je nada sve volio i ljubio.