DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 21     <-- 21 -->        PDF

~ 359


§. 21.


Za vrieme izpita dobivaju oai povjerenici, koji su državni činovnici, dsevnicu
od 4 for. dočim oni, koji aisa državni činovnici, dobivaju takovu u iznosu
od 8 for. Ako se izpit obdržava izvan mjesta, u kom državni činovnici službuju,
ili izvan mjesta, u kom stanuju oni, koji državni činovnici nisu, dobivaju prvi
normalne dnevnice, a posljedni putni trošak i dnevnice propisane za činovnike
VIIL dnevnog razreda.


§. 22.


Kandidati, koji su na izpita uredjenom po naredbi od 13, veljače 1875,
(drž. z. 1. br. 9.) proglašeni neosposobljenimi za tehničku službu državne šumske
uprave, mogu se pripustiti k ponovnom izpitu, uredjenom po ovoj naredbi.


§- 23.


Oni kandidati, koji su jošte prije početka one školske godine, u kojoj je
ova naredba stupila u kriepost proveli na temelju naredbe od 4. veljače 1883.


(d. z. 1. br. 16.) jednogodišnju šumarsku praksu prije polazka strukovnog učilišta,
mogu biti pripušteni k izpitu, uredjenom po ovoj naredbi i onda, ako su
dnevnik (§. 3.) vodili samo u vrieme, naznačeno u §. 2. br. 4.
§ 24.


Od polaganja izpita, uredjenog po ovoj naredbi oslobadjaju se oni, koji
su prije nego što je ova naredba stupila u kriepost, položili izpit za tehničku
službu u državnoj šumskoj upravi u smislu naredbe od 13. veljače 1875. drž.


z. 1. br. 9.
, §. 25.


Ministarstvo poljodjelstva odlučuje od slučaja do slučaja o tome, da li se
imade izpit, položen u inozemstvu smatrati ravnopravnim sa izpitom uredjenim
ovom naredbom, i da li se je udovoljilo zahtjevom, navedenim u §. 2. br. 4.


Isto tako odlučuje ministarstvo poljodjelstva o tome, da li je i u koliko
udovoljeno zahtievom §. 2. br, 1 i 4 o praktičnom službovanju, za da se kandidat
k izpitu pripustiti može.


§. 26.


Ova naredba stupa u kriepost danom oglašenja. Istodobno stavlja se
izvan krieposti naredba od 13. veljače 1875. drž. z. 1. br. 9 tičuća se izpita
za tehničku službu u državnoj šumskoj upravi, kao i naredba od 4. veljače
1883. drž, z. 1. br, 16. i ona od U. lipnja 1884. drž. z. 1. br. 125.