DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Ako povjerenstvo pronadje, da koji kandidat o važnijim predmetima posjeduje
dovoljno znanja osobito da imade dovoljno znanja za državnu šumskotehničku
službu, ali je ipak u pojedinim predmetima jošte slab, dozvoljava mu
se iz tih predmeta popravni izpit i ustanovljuje mu se vrieme u kom se može
tom izpitu podvrći. Svjedočba izdaje se tekar posije popravnog izpita. Povjerenstvo
odlučuje, da li se imade popravni izpit obaviti samo ustmeno ili takodjer
i pismeno i da li kandidat imade do tog vremena nastaviti svoje praktično
službovanje (§. 2. br. 4.) i vodjenje dnevnika (§. 3.).


§ 16.
Kandidat, koj je 2 puta proglašen neosposobljenim, ne može biti više k
izpitu pripušten.


§ 17.
Odluka izpitnog povjerenstva o posljedku izpifa proglašuje se kandidatom
javno u izpitnom lokalu.
Oni kandidati, koji su najmanje „dobro osposobljeni", dobiju propisno bi-
Ijegovanu svjedočbu, podpisanu po predsjedniku i izpitnih povjerenicih i providjenu
pečatom ministarstva za poljodjelstvo. Ako se je kandidat podvrgao popravnom
izpitu, ne imade se to u svjedočbi navesti.
Oni kandidati, koji se imadu podvrći popravnom izpitu ili koji su proglašeni
neosposobljenimi, imadu se o posljedku izpita pismeno obavjestiti.


§ 18.


0 tečaju izpita imade se voditi zapisnik, u kojem su viećanja i odluke
povjerenstva, kao i sve osobite sgode navedene.


Za vodjenje zapisnika dodjeluje se povjerenstvu posebni perovodja.


Zapisnik imade se, pošto je po predsjedniku, izpitnom povjerenstvu i
perovodji podpisan, sa svimi izpita tičućiini se spisi, predložiti ministarstvu za
poljodjelbtvo.


Ako je rok za popravne izpite (§. 15.) opredjeljen tekar na rok budućeg
redovitog izpita (§. 6.) to se imadu u tu svrhu pismene molbenice sa eventualnim
prilozima predati u vriemenu, kako to ustanovljuje §. 15. ove naredbe.
Ako je pako rok za popravne izpite dozvoljen več prije, imadu se propisno
obložene molbenice predati ministarstvu poljodjelstva prije izminuća tog roka.
U protivnom slučaju može se popravni izpit obdržavati samo u budućem redovitom
izpitnom roku.


§ 20.


Za polaganje izpita, koji se ovom naredbom uredjuje, neimadu kandidati
plaćati nikakve izpitne takse.