DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 367 —


nieu predao, propisano praktično službovanje ovršio nije, imade ovršenje istoga
prije početka pismenog izpita predsjedniku dokazati (§, 5.)


§. 12,


Za pismeni izpit odredjuju se 2 dana. Svaki dan izabere povjerenstvo neposredno
prije početka izpita 3 pitanja, na koja mora svaki kandidat odgovoriti.
Predsjednik predlaže više pitanja, od kojih se onda izabere ukupno 6 pitanja
i to po dva za svaki dan iz skupine navedeve u §. 10. br. 1 i 2. te po
jedno iz skupine navedene u §. 10. br. 3 i 4.


Kandidatom nije dozvoljeno rabiti ina znanstvena djela, izim pomoćnih
tabela i zakona, koje im povjerenstvo na porabu dade. Tečajem pismenog izpita
imadu najmanje 2 izpitna povjerenika neprestani strogi nadzor vršiti.


Čim koji kandidat odgovori na jedno pitanje, imade cteli elaborat (koncept
i eventualno čistopis) predati odmah izpitnom povjereniku.


Pismeni izpit traje najviše 10 sati dnevno. Kada prodje vrieme, ustanovljeno
za odgovor na jedno pitanje, imadu se kandidatom makar i nedovršene
radnje oduzeti.


§ 13,


Mjesto, na kojem će se izpit u šumi obdržavati, ustanovljuje predsjednik.


§ 14.


Ustmeni izpit u zatvorenom prostoru jest javni, i nesmije više od 8 sati
dnevno trajati, Izpit obavlja se, ako predsjednik inače neodredi alfabetičkim
redom.


Ustmeni izpit pojedinog kandidata nesmije se produljiti preko dvie ure.


§. 15.


Nakon dovršenog izpita sa pojedinim kandidatom, ustanovljuje povjerenstvo,
na temelju pismenog i ustmenog izpita i na temelju dnevnika, redove
zajednički.


Redovi osposobljenja jesu:


Odlično ]


Veoma dodro / Osposobljen


Dobro j


Neosposobljen.
Kandidat nemože biti odlično osposobljen ako je jedan glas zato, da se
proglasi neosposobljenim.
Kandidatu, koji izpita nepoloži, ustanovljuje se vrieme, nakon kojega se
može po drugi put k izpitu pripustiti. Tečajem toga vremena imade kandidat i
nadalje nastaviti svoje praktično službovanje (§. 2. br. 4.) i vođjenje dnevnika
(§. 3.)