DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 356 —


c) Uporab a šum a obsižuć temeljna nafiela valjane i pravodobne
sjetve, izradnja i preradjivanje šumskih produkata (šum. tehnologija i šum.
industrija), njihov transport, spremanje i uporabu istih.


d) Lovstv o obsižuć uzgoj divljači i vrieme lovostaje, obavljanje lova i
čuvanje u tehničkom pogledu.
2, Uredjajno-taxacionalne struke.


a) Šumsk a mjeračin a obsižuć geodetićko mapovanje i kartiranje
te opredjelenje prostornih i kubičnih sadržaja šum. produkata,


b)Uredjenješumskoggospodarstva.


c) Računanje vriednosti šuma: Opredjelivanje vriednosti šumskog
tla i sastojine i obća načela, po kojih se opredjeluje vriednost šumskih i
gospodarskih dobara.


3. Upravnestruke.
a) Najvažniji propisi o organizaciji političkih i sudbenih oblasti
i autonomnih organa.


b) Organizacij a državne šumsko tehničke službe.


e) Šumsk i zako n obsižuć uredjenje i odkup šumskih servituta, bezštetnu
odvodnju gorskih potoka, lovni i ribarski zakon kao i najvažnije propise
za uzčuvanje zemaljske kulture (poljski zakon, čuvanje koristnih životinja, zakoni
0 ovjerovljivanju i zasprisizanju organa za čuvanje zemaljske kulture.)


a) Najvažniji propisi o privatnom pravu. (Posjed, vlastnićtvo, pravo
zaloga, naknada štete, gruntovnica) i najvažniji propisi kaznenog zakona o šumarstvu
i lovstvu.


e) Najvažniji propisi tičući se postupka kod smetanja vlastnictva,
mobiliarne ovrhe prvog i drugog stupnja i sequestra.


f) Najvažniji propisi o izpravnom porezu i evidenciji temeljnog
poreznog katastra, o biljezih i pristojbah u pravnim postupcima te o namirah
i računih.


4. Nuzgredne struke.
a) Šumsko graditeljstvo obsižuć šumsko-uredjajne gradnje i visoku
gradnju, na koliko se tiču jednostavnih gradnja šumarskih i radničkih stanova.


b) Šumarski sustav zagradjivanja bujica.


c) Poljodjelsko gospodarstvo u koliko se tiče gospodarenja sa


malenimi česticami livada,
polja, vrtova i pašnjaka.
Kod predmeta navedenih pod br. 3. si. „c" i „e" dovoljno je, da kandidat
poznaje propise one zemlje, u kojoj je u zadnje doba služio.


§ 11.
Prije početka pismenog izpita imadu kandidati predati predsjedniku propisani
biljeg za svjedočbu. U slučaju ako koji kandidat do dana kad je molbe