DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 17     <-- 17 -->        PDF

*""" uOO


6,


Izpiti obđržavati će se, u koliko se nebi u pojedinih godina inače odredilo,
svake godine u mjesecu listopadu u miaistar^tvu poljodjelstva„ Dan, kojim
će izpit započeti, objavit ce se kandidatom pravodobno.


§-^


Izpitno povjerenstvo sastoji se is jednoga predsjednika i 3 izpitna povjerenika,
od kojih su dvojica šumarski tehničari državne ili privatne službe,
dočim je treći pravno-administrativni činovnik u ministarstvu poljodjelstva. Izpitom
predsjeda ili predstojnik tehničkog odsjeka za upravu državnih i fondskih
dobara, ili predstojnik šumsko-tehničkog odsjeka političke uprave u ministarstvu
poljodjelstva ili zamjenik imenovan po ministarstvu.


Izpitne povjerenike imenuje ministarstvo poljodjelstva na 5 godina i to :
10 državnih ili privatnih šumarskih tehničara i 5 pravno administrativnih
činovnika iz ministarstva poljodjelstva. Predsjednik bira si iz tog povjerenstva
u sporazumku sa ministarstvom poljodjelstva u izpitno povjerenstvo dva, odnosno
jednoga člana.


Predsjednik rukovodi čitavi izpit, on imade pravo izpitivati i glasovati.
Izpitno povjerenstvo stvara odluke u tajnoj sjednici većinom glasova. Ako su
glasovi jednako podjeleai, odlučuje glas predsjednika.


Predsjednikom ili izpitnim povjerenikom nemože biti onaj, koj je sa
kandidatom u krvnom srodstvu,


§.9.


Izpit imade se najviše baviti praktičnom stranom, a osobito se imadu
uvažiti potriebe državne šumsko tehničke uprave.


Izpit djeli se u pismeni i ustmeni. Ustmeni izpit obavlja se ponajprije
u šumi, a zatim u zatvorenom prostoru, nu obzirom na vrieme može
predsjednik odrediti, da se izpit u šumi obavi i posije onoga u zatvorenom
prostoru, za koj slučaj se ovaj prelazno prekida.


§. 10.


Predmeti izpita jesu:


1. Proizvodne struke.
a)8adjenje i gojenje šuma obsižuč naravoslovna i financialna
temeljna načela, narodnogospodarstvene odnošaje i načine i^radjivanja pojedinih
radnja u konkretnih slučajevi.


b) C u va nj e šuma u tehničkom pogledu.