DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 354 —


imade se postići polaganjem izpita, koji se ovom naredbom uredjuje i koji se
u ministarstvu poljodjelstva obdržavati imade.


§ 2.


Kandidat, koj se želi izpitu podvrći, mora da dokaže:


1. da je prije polazka kojega od strukovnih zavoda navedenih pod točkom
2. ovog paragiafa proveo jednogodišnju praksu u državnoj ili dobro uredjenoj
privatnoj službi;
2. da je položio theoretske šumarske državne izpite na visokoj školi za
kulturu tla u Beču ili na zavodu, stojećem s njom u istom rangu.
3. da je na visokoj školi za kulturu tla u Beču ili na zavodu stojećem
s njom u istom rangu polazio predavanja o šum. sustavu zagradjivanja bujica
i da je iz tog predmeta kod dotičnog docenta položio izpit dobrim uspjehom.
4. da je po svršetku nauke na kojem od zavoda pod točkom 2. navedenih
proveo jednogodišnju šum. praksu u državnoj ili pohtičkoj službi ili na dobro
uredjenom privatnom šumskom gospodarstvu.
§. 3.


Tečajem praktičnog službovanja (§. 2 br. 1 i 4) imade kandidat voditi
dnevnik, providjen vlastitim! opažanji o pojedinih grana šumarstva.


Kandidati, koji žele da budu k izpitu pripušteni, imadu u tu svrhu predati
svoje pismene molbenice, upravljene na ministarstvo za poljodjelstvo,
najkašnje do 3L srpnja one godine, u kojoj žele izpit polagati. Ta molbenica
treba da bude obložena krstnim listom, kratkim opisom dosadanjeg živovanja,
svjedočbom o naobrazbi koju zahtieva §. 2., o praktičnom službovanja i napokon
dnevnik.


§ 5.


Ministarstvo poljodjelstva odlučuje o tome, dali će kandidat biti pripušten
k izpitu ili ne. Dozvola može se podjeliti i tada, ako kandidat do dana kada
je predao molbenicu propisane jednogodišnje prakse (§. 2. br. 4) proveo nije,
nu svakako mora ju provesti do izpituog roka, i to izpitnom povjerenstvu
dokazati.


Osobe, koje su bile sudjene radi zločina, ili radi prestupka kradje ili
pronevjerenja, radi prevare kao i osobe, koje su se ogriešile o §. 1 zakona od


28. svibnja 188L (drž. z. 1. br. 78) i koje su u smislu tih zakona bile odsudjene,
nemogu se k izpitu pripustiti. Vrieme, za koje se navedene osobe k izpitu
pripustiti nemogu, naznačeno je u zakonu od 15. studena 1867. (drž.
z. L br. 131).