DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 352 "
Naprotiv je naredba od 12. veljaSe 1875. zAtievala od kaadidati za polaganje
višj. šum. drž. izpita sljedeće:


a) da je položio izpit zrelosti na kojem srednjem učilištu;


b) da je pohadjao i svršio visoku šumarsku školu ili snjom na istom
stupnju stojeći strukovni zavod i to kao redoviti slušatelj;
c; da je proveo dvogodišnju praksu u državnoj ili dobro uredjenoj privatnoj
službi;
d) da je tečajem praktičnog službovanja vodio vlastitim! opažanji providjeni
dnevnik.


Kad se uzme u obzir, da je po naredbi od god. 1850. skoro svatko
lahkim načinom mogao postići osposobljenje za samostalno vodjenje šumskog
gospodarstva, i da su državni izpiti, obdržavani svake godine kod zemaljskih
namjestničtva u zemljam, u kojima je šumarstvo jošte slabo razvijeno bilo, povremeno
spali na jako nizku razinu, to se vidi koliko je naredba od 13. veljače
1875. doprinjela k razvitku i podignuću šumarske struke u Cislataviji u obće.


Kad je god. 1883. ministarstvo poljodjelstva poduzelo ustrojiti šumsko
tehničku službu u političkoj upravi, mislilo se je i na to, kako da se postigne
dopuno jamstvo srukovnog osposobljenja ža one, koji se toj službi posvetiti
žele.


§. 5. naredbe od 27. srpnja 1883. kojom je ta organizacija stupila u kriepost,
nalaže se da svatko, koj moli za mjesto skopčano sa dotičnim dnevnim
razredom, izuzam u javnoj službi već stojećih, mora da pokaže osposobljenje
po naredbi od 13. veljače 1875. Tim je naredba, proširila dužnost polaganja
strožijeg državnog izpita i na područje šum. tehn= službe u polit, upravi, a izpiti
držani po starom stilu nisu se više za te službovne kategorije obdržati
mogli.


11. veljače 1889. izdalo je ministarstvo poljodjelstva, istodobno sa uredjenjem
izpita za lugarsko i tehničko pomoćno osoblje regulativ, tičući se
višjih državnih izpita za šumare odnosno dokaza osposobljenja za samostalno vodjenje
šumskog gospodarstva u smislu gorespomenutog §. 22. šumskog zakona. To
osposobljenje morao je za buduće dokazati samo onaj, koj se je htio posvetiti
privatnoj ili obćinskoj šumarskoj službi.
Prem se je izpitni statut od god. 1875. pokazao u glavnom posve valjanim,
to su se ipak od tog vremena zbile kojekakove promjene koje su
trebale nadopunjakah, a poglavito u upravno administrativnim strukama, koje je
na visokoj školi medjutim stao predavati strukovnjak-pravnik, i koje po tom
nisu na državnom izpitu mogli u buduće izpitivati šumarski tehničari.


8. prosinca 1881. izdalo je ministarstvo za bogoštovje i nastavu u sporazumku
sa ministarstvom poljodjelstva naredbu, po kojoj se imadu u buduće
theoretski državni izpiti, za gospodare i šumare obdržavati na vivisokoj
školi za kulturu tla u Beču. Posije te reforme opazilo se je, da dolazi
sve više i više kandidata u državnu šumar, službu, od kojih mnogi
niti fizičke sposobnosti a niti ljubavi k struki imali nisu. Izim toga su se