DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 13     <-- 13 -->        PDF

S51 ^


promjene izravnjuju u biljci tek posije 2. i 3. godine, dakle i tekući prirast
preuzeo bi kod tog stai>alja normalnu prirodnu proizvodna snaga tek posije


2.
iii 3. godine, zato bi i nastavak tog studija potrieban bio.
Okolišje Karlovca pako stoga iztičem, jer je i ovdje najstarija trgovina
hrastovinom i kestenovinom, dakle će i najboljeg raznodobnog materiala zato
Ha izbor biti.


Oko Križevca i Petrinje pa i Zagreba imade takodjer Ijepog polja za gore
označene pokuse i što svestranije bi šumari tom se posvetili, osobito i naši
taxatori, tim bržje i temeljnije bi taj zadatak riešiti mogli. To su pokusi,
koji se uz povjerljive i to dobro upućeno lugare izvadjati dadu, a nestoje
mnogo troška i truda. Te i time slićae zadaće pobuđjuju šumara na liepa
strukovna razmatranja te pružaju najliepše, ali i najkoristnije zabave, pa se to
i na lugarstvo prenaša — nu u to bi se tek prenuti morali, jer je dremeža i
preobilno. M. M. R.


K najnovijoj reformi šumarskih izpita u Cislitaniji


Da je posije znamenite reforme u upravi austrijskih državnih i fonđskih
dobara provedene god. 1873. naskoro uzsljedila i organizacija državnih šumarskih
izpita, imade se najviše zahvaliti zemaljskom nadšumarniku Robertu
Mik li tz u.


Naredba ministarstva za poljodjelstvo izdana 13. veljače 1875. god. o polaganju
izpita za tehničku službu u državnoj šumskoj upravi, odnosila
se je poglavito na dokazala o sposobnostih onih, koji suše željeli posvetiti
šumsko tehničkoj službi u državno j upravi , dočim je i nadalje vriedila
već zastarjela i donjekle diskreditirana naredba ministarstva za zemaljsku kulturu
i rudarstvo od 16., siečnja 1850„ god. za aspirante političke šumske uprave
i za one, koji su htjeli postići osposobljenje za samostalno vodjenje šumskog
gospodarstva u smislu §, 22. šumskog zakona od 3. prosinca 1852.


Kandidat, koj - se je htio podvrći zadnje spomenutom izpitu morao je


da dokaže:


a) da je navršio najmanje 22, godinu ;


b) da je bez prikorna ponašanja;


c) da je dobrim uspjehom svršio nauke na kojem javnom šumarskom
zavodu;
d) da jo proveo dvogodišnje praktično službovanje u unutarnjoj i izvanjskoj
službi


Kandidat, koji nije mogao dokazati da je svršio nauke na šumarskom
učilištu bio je pripušten k izpitu i onda, ako je mogao dokazati, da je bio
6 godina u šumarskoj praksi i da si je tako stekao potrebito znanje.