DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 350
Pa ipak je to znati od velike važaosti ne samo za sitnogorice prema dosadašnjoj
uobičajenoj njihovoj uporabi, nego i za one sitnogorice koje dnevno
sve to više u uporabu dolaze, s novimi obhodnjami, kao što su one za proizvodnju
štapovah.


Palice kestenovih i hrastovih 1—2 godine starih izdanakah, 1´3 m. visokih
traže kapci svestrano, te ih sve uz dobre ciene, dovoljno nasmagati
nemogu.


Stari panj sjenieu hrasta i kestena ne može niti na najboljem tlu imati
1-3 m. pogona u vis, a niti sjeraen hrast ili kesten koji je mladji od 20 godinah.
Po mojem sudu imade ono sjemen stablo najveću izbojou snagu koli u
vis, toli u debljinu i u tekućem prirastu, koje se nalazi u svom poluvieka za
dotičnu stojbinu, dakle ako lužnjak u najboljem lugu doživjeti može iz sjemena
500 godina a na najgorjara 300 godina, tada kod prvoga kulminira izbojna
snaga u 250. a kod potonjeg u 140. godini. Kako ta izbojna snaga cieii vjek
stoji za razne dobe od 20—20 godina, te za razne stojbine i razni sklop, o
tom ne imamo da sada temeljnih iztraživanjah, te će za to i skrižaljke o dohodcih
sitnogorice biti pogriešne i manje uporabive, jer će na istoj stojbini usljed
posebnog svojstva sjemen stabalja biti sasvim ini dohodak, već prema tome
je li je visoka šuma posječena u 20., 40. ili u n toj godini svoje dobe. Taj studij
nebi samo za nas šumare bio od velike važnosti radi pretvorbe šumah u sitnogoricu,
već bi riešio i vrlo važna razna pitanja o voćarstvu n. pr. o đegenera-^
eiji naših šljivikah, o propadanju jablana i t, d. i što je najvažnije o vinovoj
lozi, jer je uz oslon na gornje hjpoteze moje tvrdo uvjerenje, da su i preneseni
udovi od sjemen biljke kroz žilje, ili kroz šibice plemkinje voćke vazda i
glede trajnosti života ovisni i savezni sa svojom sjemen maticom ma ova gdje
bila i tvrdim, da onim časom kada n. pr. sjemen vinova loza u Aziji umre, da
onaj isti čas kod iste stojbine umiru i svi vinogradi razmnoženi pomoćju uđah
od iste, koji su po Europi danas i onako u borbi sa smrću.


Taj studij imao bi se protegnuti na izpitanje posječenog stabalja iz sjemena
nikla i to: L na ravnici II. u brežuljku i III. u strmcu, dakle na trih
stojbinah, recimo posebno za hrast kitnjak, posebno za kesten i t. d., ali bi
već jedna vrst, pošto su životna pitanja u biijkah vrlo srodna, pružila liepih
uputah.


U svakoj ovoj stojbini imalo bi se izabrati sjemen stabalje istog sklopa
(potišteno stablo ima ini prirast nego li ono granato, potonje prikazati će najbolji
prelaz za sitnu goricu) i to:


5 stabalah 20 godišnjih sjemen stabala.


0 j5 uU „ 5-, „


5 „ oU „ „ „
5 n
Već bi nam pubhkacije ove studije liepih poukab pružile od tog stabalja
u 1. godini, tako 2. i 3. godine. Jer sam pako izkusio, da se silom zadane