DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 11     <-- 11 -->        PDF

349


jedini Hartigov visoki uzgoj sa postepenim naravnim pomladjivanjem i prie


bornim proriedjivanjem svake desete godine, počam od druge polovice obhodnje,


jeste onaj, koji uz najveću jednostavnost, najvišu dobit podaje, — te se kao


takav jedini preporučuje.


U ovoj zadnjoj stavci sadržana je u kratko ideja, koju B. diljem ciele
knjige zastupa; naravnim pomladjivanjem prištedi se po njegovom raćunu u
samoj Pruskoj na godinu do dva milijuna kulturnih troškova.


Što se naših hrastika tiče, to i mi absolutno pristajemo uz naravno pomlađjivanje,
a nedvojbeno je, da su naši drevni hrastici na taj način postali
i nzrasli. Pod zadnje vrieme počelo se sa raznih razloga (nerodica žira, velike
sječine, spekulacija) odustajati od toga načina, nu mnogi ne uspjesi otvaraju
šumarima sve većma oči, da je priroda — priroda, a knjiga — knjiga, pa da
ne treba tražiti kruha nad pogačom, nego se držati onoga, što su i naši predji
za najbolje pronašli.


Što se cielokupnoga dojma B. knjige tiče, to je ne mogu učećoj mladeži,
nego jedino izkusuom šumaru preporučiti; knjiga je napisana skroz u polemičnom
tonu, te se po njoj samo onaj oriontirati može, koji je prilično versiran u hteraturi
o šumogojstvu. Osim toga obradjeni su pojedini dielovi preobširno, a
drugi premršavo; ni u stilu, ni u prikazivanju ne nalazimo onaj hladni, objektivni
ton, koji je neobhođno nuždan, ako knjizi na čelo metnemo rieči: ein
Grundriss flir Unterricht. J. K—c.


Izbojna snaga listačah,*


Izbojna snaga do sada je u obće toli malo proučavana, da si smatram
dužnošću naše šumare upozoriti na to, nebi li tko od njih u okolišju zagrebačke
županije, osobito oko Karlovca time tečajem g. 1894. odpočeo.


Mi do sada samo približno znamo kakovu koja vrst listačah izbojnu snagu
imade. Pa i u nauci o sadoii šumah uči se, da valja kod pretvorbe visoke šume
u sitnu, prosuditi, imadu li stari panjevi dovoljno izbojne snage. Ali kako i po
čemu da se to prosudjuje, o tome još nigdje naputkah našao nisam.


Bez posebne studije toga predmeta, ne ima šumara, koji bi pozitivno, za
svaki slučaj proreci znao, koliki će u ovoj ili onoj budućoj nizkoj šumi biti
dohodak na drvnoj gromadi po rali, ako je visoku šumu pretvorio u sitnu
onda, kad je hrastovo, kestenovo, grabovo, jasenovo, briestovo i t d. sjemen
stabalje bivše visoke šume kod podsjećanja na panj, 20—40 — 60—80 — 100—120
—140 , . . ili n godina staro bilo.


* Akoprem se sa svimi nazori u ovom članku razvitimi neslažemo, ipak ga uvrsćujeuao
a nastojanja, nebi li tako potakli čitaoce na kritičko sudjelovanje u razpravi
ob ovoj themi. Medjutim će koli fiziologija bilja, toli i rješavanje tili pitanjali biti
svagda manje zahvalno polje za praktična šumara. Jedan dio tih pitanjah moči će rie-
Siti učenjaci radedi u kabinetih na preparatlh, a drugi dio šumari dugotrajnom empirijom.
Cim prije alj s tim po infcencijab gosp. pisca ođpočnemo, tim 6e prije — naŠi
nasljednici doći do resultatah. redn.