DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1894 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 348 a
20 cm. debeli jošić za rogove, dočim one najslabije ostavljamo, dok za 6
do 6 godina i na njih red dodje, i tako neprestance. Zar to nije ono isto što B.
ući? Pa kad priznajemo, da taj princip valja u bieloj šumi, zašto ne bi mogao
valjati i u hrastovoj? — Kušajmo! B. tvrđi, da na njegov način prorieđjivane
borove šume u istočnoj Pruskoj nose za oO"/o veću dobit, nego da se proredjuju
na dojakošnji stari način.


Da čitatelji vide, kako B. svoje proredjivanje sprovadja đonašamo tabelu,
koju on na 326. strani svoje knjige navadja:
Godina. Broj stabala. Izvadjena stabla. Preostala stabla. (Hrastova šuma).


50 1200 120 1080
60 1050 105 945
70 930 93 937
80 820 82 738
90 720 72 648
100 630 63 567
110 550 65 495
120 480 48 432
130 420 42 378
140 370 37 333
150 330 33 297


Prema tomu bilo je na početku proredjivanja t. j . u 50. godini Ba hektaru
1200, a u 150 godini nakon dovršene proriede ostalo je još 297 stabala,
s kojima se sada zapocimlje naravno oplodjivanje.


Kao mane B. načina navadjaju njegovi protivnici: da se rušenjem najkrupnijih
stabala oštete sva okolišna slabija stabla; da godovi na prestavšim
stablima podju naglo debljati, pa da drvo time gubi na vriednosti i t. d. Priznajem,
da su nekoji od tih prigovora više manje opravdani, ali su neznatni,
ako je prvobitna ideja zdrava.


Posije proredjivanja prelazi B. na okresivanje (klaštrenje); buduć da isto
kod nas još no ima velikog znamenovanja, to ne ćemo ni o njemu pobliže
razpravljati.*


Na koncu knjige zazmatra B. kritično pojedine vrsti uzgoja: nizki, srednji
konservativni (Hartigov), modificirani (Seebachov) i t. d, iztičući kod pojedinih
dobre i zle strane, te napokon dolazi do zaključka: L da sve razne modifikacije
visokog šumskog uzgoja (Hoch-waldbetrieb) isto tako i srednja i nizka
šuma — izuzam guljevaču i vrbake — pogledom na najvišu produkciju i dobit
nisu nipošto opravdane, te po tom da ne imaju prava na daljnji obstanak; 2.


* U malo ploštnom gospodarenju urb. obd. šumah imali smo već prilike, a osobito
u kotaru L. da racionalno provadjasmo klaštrenje na onih hrastovih atablih, koja
su kao nadstojno drveće do druge obhodnje preostavljena. Svakako će to poslovanje
po vremenu i kod nas doći do veće važnosti i uporabe, a osobito u srednjo-šumskom
gospodarenju, kao i na onih obc. pašnjacih, na kojih de se imati i drvo uzgajati. Biti
će zato zgodno, da p. n. gg. suradnici danom prigodom i taj postupak prema najnovijem
stanju teorije u svojih eventualnih razpravicah objasne. UredniĆtvo.