DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 335 —


gurnije Štitilo od prepunjenja krvju (što je ponajviše i glavni uzrok bolesti oeiab) nego
to jednostavno sredstvo. S toga upotrebi višeputa na dan to sredstvo, ako ti oko možda
slabi usljed naprezanja. Sva ostala sredstva za uzdržahje i ojačanje vida shodno je
upotrebiti tek po dogovoru sa lieSnikom, jer je već mnogi uporabom prividno nedužnoga
sredstva s^oj o5ni vid izgubio.


Kao sredstvo protiv otrovanju stavio je Jeffries predlog, da se otrov ima
Čuvati samo u takovim bocama, koje nad prostorom za otrovnu tekućinu imaju još i
drugi prostor za odgovarajući protuotrov, tako da je u slučajevib nehotične nesretne
pomoć odmah pri ruci, jer inako priugotavljanje protuotrova mnogo vremena zahtieva
a Često nije ni moguslučajem i ondje nastrada, gdje bi inače pomoć bila tako bliza.


P r i p 0 8 I a n 0.


Slavnomu uredničtvu!


Umoljavam, da bi slavnoisto sliedeće moje obrazloženje, na dopis od 6. lipnja
1894, iz Gr. Miholjca, uvršten u listu „Hrvatska" pod naslovom j^Nemarni obćinski
šumaf" u družtveni organ jjŠum. list uvrstiti blagoizvolilo,


Po staroj već uredjenoj praksi u ovom kotaru, dolaze svi obĆ. lugari zadnjeg
petka Svakog mjeseca (t. j . na uredovni dan) kr. kot, oblasti na zapovjed. Prigodom
tog dolazka primam ja razna izvješća, šumske prekršaje itd. i dajem istima razne naloge.


Takav jedan petak bio je 30, ožujka 1894., kad se naime dogodio Šumski požar
u Šumi G. Miholjačkoj.
Iztragom, koju je kr. kot. oblast u Slatini smjesta odredila. Čim je za isti požar
doznala, dokazane su sliedeće činjenice :


Sumu je zapalio nepoznati počinitelj dne 30. ožujka oko podne, te čim su obližnji
Žitelji požar opazili, pošli su ga odmah trnuti, te je požar oko 3 sata bio lokaliziran,
a konstatovano je, da je izgorjelo 10 jutarah suhog lišća, dva stara hrasta i tri suhe bukve.


Dokazano jest i to presluŠanjem svjedoka, da je obć. lugar isti dan bio u šumi,
te je jednog skitajućeg se psa ubio, nu vidiv, da od požara dalje pogibelji neima,
otišao je šumom dalje, jer isti lugar Čuva šumu od 5 urb. obćinah, dočim je požar
meni na 1. travnja prijaviti đoŠao.


Nije dakle istina, da je obć. lugar kod mene u kući i bašći tri dana radio. K
meni odkađ službujem kod kr, kot. oblasti, te ondje svoj poseban ured imadem, u obĆe
niti nedolaze lugari u kuću osim slatinskog, koji svaki drugi treći dan, kad se iz sume
kući vraća, na zapovjed dolazi, a nek moli da iste na poslu zadržajem. Lugari se
Svakog zadnjeg petka u mjesecu pred uredom kr. kot. oblasti sastaju, i dok se svi
skupe, dolaze u moju pisarnu na zapovjed.


Sada mi dozvolite, da opišem Šumu, u kojoj se je požar dogodio. Prigodom segregacije
Šume i paše dopala je brdska Šuma, Reka zvana, u površini od 114 jutara
urb. imov. obćiui Gor, Miholjac u njezinu vlastnost.


Za istu je gospodarstvena osnova sastavljena, te su u istoj prije 14 do 15 go.
dinah dvie sječine posječene. Prema tome jest I. perioda zabranjena ostala, doČim je
ciela ostala Šumska površina za ugon marve, odnosno žirovine otvorena. Cieia šumska
površina sastoji se iz 50 do 80 god. bukavah, koje su izpremješane sa prestarimi, većim
dielom već suhimi hrastovi, sa mjestimice mladim bukovim i hrastovim podraštajem.


Onaj dio Šumske površine, u kojoj se je požar dogodio, jest nezabranjem, te paŠi
stoke otvoren. Ono malo 2 do 4 god, bukovih mladica, Što se na istoj površini nalazi,
dao sam poslie požara nisko kod zemlje odrezati, da tim liep§6 napredovati mogu. Dakle