DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 334
U „Erdeszeti Lapok" od godine 1889. na strani 498. saobdeno je, da se je taj


ušenae pojavio u Mura-Szombatu u jednom parku u većoj množini, nu nije zabilježeno,


da li je ondje kakovu štetu prouzročio.


Njemački strukovni spisi savjetuju kao sredstvo proti ovim ušencem, da se na


padnute grane odrežu i unište. Nu ova se procedura imade još u prvoj polovici lipnja


izvesti, t J. prije, nego li se ličinke iz jajašcah izlegu i razpuzaju.


Pri tom pozivlje preuzv. gosp. ministar, da sa način živoga toga ušenca i stu


panj štetonosnosti njegove po omoriku po vanjskih upravljajučib činovnici proučavati


dade, te da se u slučaju, ako bi isti gdjegod veču štetu nanio, shodne mjere poprimu,


a 0 opažanjib, da se u svoje vrieme izvješće predloži.


Sitnice.


Quercus rubra (amerikanski crveni hrast). Amerikanski je crven-brast do
nešen k nama oko polovice 17. stolj^c^a iz sjeverne Amerike. U mladosti raste veoma
brzo, a voli lahko, duboko, rabio tlo. On nam daje vrlo rano, znatno i skupocieno.drvo
za lies, veoma je sgodan za nizko-šumsko gospodarenje i daje u desetgodišnjoj obbodnji
gladku koru, koju kožari dobro plaćaju. Kakvoda kao i kolikoda drva ovisi o položaju
i stojbini. Njeki pisci tvrde, da tehnička svojstva amerikanskoga crven-brasta zaostaju
za svojstvi naše hrastovine, a drugi opet tvrde, da ova nadmašuju. Smrzljavica amerikanskomu
hrastu neškodi. Ovo amerikansko je hrašće osobito sgodno za sadnju po
obroneih, nasipih i usjecih, jer uČvršduje tlo puštanjem dubokog korienja. U Austriji i
Njemačkoj je amerikanski hrast veoma razširen a tvori pomanje Čiste sastojine. Po
Šumama u Češkoj tvori amerikanski hrast sa našim u družtvu mješovite sastojine. Zasadjivanje
amerikanskoga hrasta preporučuje i c. kr, šumarski pokusni zavod.


Izradba umjetnih gniezda. ^Zagrebačko družtvo za zaštitu životinjah* mora
kod internationalnog kongresa u Bernu (Švajcarska) izložiti umjetna gniezda za ptice
hrvatskog poriekla. Umoljavaju se dakle gosp. lovci i šumari, da bi izradili u Što
kraćem roku njekoliko gniezda za sjenice, škvorove itd. iz pletera, darovca^ kore, daŠčicah
itd., te ih priposlali pod gore navedenom adresom u Zagreb. Družtvo će gospodi,
koja se budu zauzela za fabrifcaciju gniezda, naknaditi trošak, te se zauzeti, da istim
bude kod kongresa podieljeno priznanje.


Na zagrebačkoj izložbi bilo je od Šumarah (Pfister, Šugh itd.) izloženo više sličnih
fabrikata iz drva, tičućih se prirodoslovja, uslied toga se nadamo, da c´e se i ovom
prilikom naći majstora šumarskoga „slojda".


Očuvanje Ijeha u šumskih sjemeništih. Pomoćju jednog velikog i jednog
malenog krumpira, te pomoćju svrakina perja i onog od drugih ptica valja na najprimitivniji
način načiniti oblik ptice tako, da predstavlja veliki krumpir truplo, a mali
glavu ptičju. Obadva se krumpira spoje drvcem, koje služi kao vrat. Za kljun se isto
tako zatakne drvce u manji krumpir. Krila i rep se načine od tri do Četiri pera, najbolje
Šarena, koja se sličnim načinom zataknu u krumpir. Za pera se u obće može
reći, da su tim bolja, čim više u oči upadaju. Takovo se strašilo priveže na prut


jakim koncem i stavi se povrh Ijehe tako, da se ono 40 do 50 centimetara povrh iste
niše. Usljed promaje zraka kreće se to plašilo sveudilj, pa se nijedna ptica tom strašilu,
odnosno posijanom sjemenu neće približiti. Na Ijehi 5 ara velikoj dosta je 5 4o 6
takovih komada.


Kako se jača vid. Izvrstno sredstvo za ojačanje i uzdržanje vida jest navika,
da se dnevno, a osobito prije spavanja veđje, obrve i sliepočnice nakvase hladnom
vodopi; u istinu neima ničesa, što bi živčana očnu jakost više i trajnije jačalo i si