DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 323 ™
dina na srčini trunuti, te da je drvo prilazilo svakih 400 godina za 1 metar
debljine od srca prema kori u trulež. Ova razmatranja mogla bi na toliko biti
istini bližja, što sam kod iztraživanja starosti hrasta nalazio^ da se hrast u imsih
predjelih na povoljnom tlu i položaju može u srčini debla lasno do 400 godina
zdrav uzdržati, dočim nakon toga vremena da poene u srčini trunuti. Koliko
iza toga. vremena hrast još zdrav živiti može^ zavisi naravno od stojbine i njegove
individualnosti.


Da je ovaj u Bosnoj ponikli hrast izvanrednu starost postigao, svakako je
riedak slučaj^ i Ijepa ponuka za fizioložka razmatranja. No svakako je ta okolnost
prinosnikom istini, da još uvjek ne možemo kod hrasta ustanoviti granicah
glede okolnosti, koliko godina on u obće živiti može. Napokon primjetiti mi je,
da bi se krivo radilo, kad bi cielu starost hrasta od 1500 god. htjeli protegnuti
na sada preostalo zdravo drvo, koje bliže kore leži, jer je ovo upravo najmladje.
Da se drvo od hrasta koj je postigao svoje tehničko uporabno doba
dade najbolje kalati, razumije se samo po sebi, no ne radi toga, što je kako
se obično veli to drvo od staroga hrasta, već obratno zato ; jer je to drvo u
najmladje i novije doba prirasćivalo ter kao takovo dakako da neima više one
žilavosti i spojne čvrstoće, kao drvo koje se nalazi u najboljoj dobi svoga porasta
i napona. L E.


JLi JL S ´JL´.X3L.JBL.»


Osobne viesti.


Ban kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao je dosadašnjega pravoga
učitelja na kr, gospodarskom i šumarskom učilištu u Križevcih, Ivana PartaŠa , definitivno
imenovati učiteljem Šumarske struke na istom zavodu, te mu podjedno podieliti
naslov „profesora*. — G. N. Nikodem, dosadaaji knez, Thurn-Tasički nadgamar u
Lekeniku, imenovan je kneževskim šumarnikom. — Srećko Neuberger , veletržac u
Jasenak Rieci i utemeljiteljni Član našeg druživa, zadobio je ugarsko plemstvo.


Družtvene viesti.


Pokrovitelja hrv.-slav. Šumarskog družtva, Nj eg. Preuz više no st bana
Drag. grofa Kbuen- Heder varya, zatekla je težka nesre<5a, jer je dne 18. o. m.
u obiteljskom gradu Nuštru, nakon duljeg težkog bolovanja, blago u gospodinu preminula
ođičena i neprežaljena mu majka presv. gospo dj a Angelika grofica
Khuen-Belasi . Sveob(!oj žalosti i duboko očutanoj sučuti, koje su povodom tim u
cieloj zemlji do izražaja došle, priključujemo se i mi uz želju, bila visokoj pokojnici
zemljica lahkal — Cim je predsjedničtvo za smrt visoke pokojnice doznalo, izrazilo je
na ime Šum, družtva Preuzvisenomu pokrovitelju brzojavno sraiernu i duboku sue?ie


Lovstvo.


Parenje tetrieba. Čim je stariji tetrieb tim se prije započme pariti. Ali onaj,
koji ima dosta tetriebovah u svom lovištu, mora nastojati, da one oroze postrelja, koji
ae prije vremena javljaju. Tim će on mladjim tetrebom pogodovati, a potomstvo u


23