DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 314
Na temelju ođpisa upravnog odbora izdala je kr. kot. oblast obćinam odluku


3. studena 1893. br. 6458 giedt3 dužnosti dopriuašanja k mirovini, ter je ista
u godišnjem iznosu od 375 for. a pogrebnina u svoti od 125 for. osigurana u
proračunih urb. obć., ali pošto obćine nepristaju na ovo.riješenje, to su uložile
utok na kr. zemaljsku vladu.
I tako oSekujemo sada načelno riešenje*. Mi radoznali, a udovica sa
svojom sirotčadi u strahu i trepnji. A nije ni čuda, kad mora da ćeka godinu
i pol na ono, što ju po bogu i pravdi ide.


Strah nas je, da će obćinske šumare i u buduće takov udes biti.
No pri tom je samo ta sreća, što temeljem zavedenog preustrojstva naše struke,
takovih malo bude, pošto je zakonskim! propisi zem. zajednicam pružena prilika,
da upravu svojih šumah u buduće predadu u ruke kr. kot. šumarah, kao
cinovnikah zemaljskih, glede kojih valjaju u tih slućajevih oni isti propisi, koji
i za ostale činovnike" zem. polit, uprave.


Dolj.
Miholjac u siečnju 1894.
Gašo Vac,
kot. šumar.


Dodatak urednictva: Prvi slučaj odnoseći se na umirovljenje obć. šumara,
odnosno na dopitanje mirovine njegovoj suprugi, desio se je godine 1890. u županiji
varaždinskoj prigodom nastupa našeg službovanja ondje, koje je uzsljeđilo
u studenu iste godine. Godinu dana prije proveo je naime žup. upravlj.
odbor novo zaokruženje šumarijab, i razpisao nove natječaje, počem se je zbilo,
da jedan od do tada službovavših obe. šumara K. ponovno namješten nebje.
Umjesto da je ovaj sada tražio bud mirovinu, bud odpravninu, životario je
radje njekoliko mijesecih, dok nije konačno na se kiđisao. Usljed udovičine
intervencije, pošla je za rukom izmedju bivšeg stručnog izvjestitelja žup. oblasti
i nje neka vrst nagode, koja je kulminirala u okolnosti, da će se udovi
iza pokojnoga K. podavati godišnja pođpora u iznosu od 80 for. S tom odlukom
nisu ali područne šumskom kotaru upr. obćine bile zadovoljne i tako je
došlo do molbenog tečaja, u kojem je predmet tako konačno riešen, da je udovici
dopitana mjesto podpore, mirovina. Za podpuno razbistrenje tog pitanja
donosimo evo odnosna oblastna riešenja doslovno. Upr. odbor žup. varaždinske
podnio je 6, prosinca 1890. pod bn 1415 U. o. kr. zem. vladi sljedeće izvješće,
odnosno izdao je ovu odluku:


U posluhu visokog odpisa od 9. studena o. g. br« 3899/0. nut. izvješćuje


se, da je županijski upravni odbor u svojoj dne 6. o-
m. obdržavanoj sjednici


pozivom na gornji visoki nalog, utočni predmet upravnih obćinah Krapina, Pre


grada, Ham i Vel Trgovište odnoseći se na odluku kr, županijske oblasti va


raždinske, od 14. lipnja o, g. broj 4958 kojom je M.
K. udovi preostaloj iza


kot, šumara krapinskog H. K. dopitana godišnja pod pora od 80 for. plativa po


onih upravnih obćinah koje su u tadanji šumski kotar krapinski spadale u


* Biti će samo u interesu stvari^ ako <5ete nam Isto « svoje doba pviposlati
izvoljeti. Ured.