DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1894 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 309 —


Štap i štaparenje.


Piše Prokop Agjićj Sumar I, banske imovne obline.


U zadnjem se desetgodištu veoma mnogo uporabljuje i izvozi iz ovih kra-
Ijevinah štap (palica, batina) kao surovina u inozemstvo, a pošto mu je u posljednje
vreme znatno i ciena poskočila, to sam si stavio za zadaću, da ovom
razpravicom pretresem pitanje: nebi li bilo shodno urediti šumu na potrajao
štaparenje ?


Štap ili palica jest stabalce iz sjemena ili iz panja odnosno korona poraslo,
bilo od ma koje vrsti drveća, 18 do 32 milimetra debelo.
Ovo stabalce se izvadi sa korenom ili se odreže na pridanku^ zatim se u
visini od 15 metra prevrši, pa je tako štap kao surovina gotov.


Iz ove surovine prave se štapovi za podbačanje ili za suneo- i kišobrane.


Po vrsti drveća mogu biti štapi razni, dapače mogu reći da nema vrsti
drva a ni grma od kojeg se mladica za štap upotriebiti dala nebi, samo ako
odgovara gornjim dimenzijam. Danas se najviše traže mladice hrastove, dudove i
kestenove. Hrastove radi svoje tvrdoće, dudove radi svoje liepe žute boje, a
kestenove radi svoje osebujnosti. Ova .se sastoji u svojstvu da ako se u dobi
mezge kora i liko na kestenovoj mladici ozlede, na ozledjenom mjestu naraste
kvržica. S toga prave na kestenovih mladicah umjetne kvržice pravilno ponamještene,
pak takav štap dolazi u prodju pod imenom „Congo štapa"; a ovo
kvržičarenje zovu „congiranje" ili „cvikanje".


Glede uporabjs, dobave i sječenja mladicah za štapove, a napose kestenovih,
koje imadem ovdje u mojih srezovih pred očima, napomenuti mi je sliedeće:
počam od tridesete godine daje kestenov panj najjače izbojke. Svaki takav
panj dade već prve godine nakon posjeka do 50 izbojaka, dočim dojduće godine
opet nove mladice izbija. Takav panj je nalik gnjezdu okruženom samimi
okomitimi štapići. Ako je panj stariji to imade i preko stotine takovih izbojaka.


Jedno jutro može dati preko 5000 valjanih štapovah, a plaća se za štap
na korjenu, za mladicu, po jedan novčić. Valjan štap je onaj, koji uz propisanu
dimenziju nema na sebi naravne kvržice iz koje bi imala nova grančica
izbiti ili je jur izbila.


Štap se sječe koncem druge godine kasno u jesen te kroz cielu zimu, a
naože se sječi naravan obao, ili congiran. Nadmaši li kestenova mladica 32 milimetra
debljine, tad se neuporabljuje, već se ostavi da u kolac ili letvu poraste.


Congiranje se preduzima u proljeće u dobi mezge i to sa klieštima, koje
su nalik običnim, no s tom razlikom da imadu na štipalicama oštru kukicu,
najbolja je u slici slova S. Kazmak štipalicah iznosi 30 milimetara. Ovakovimi
kliešti se po volji jedno- ili dvogodišnji izbojak uštipava, a posljedica toga jest
kako sam jur rekao, da se na onom mjestu načini tečajem daljnjeg razvoja
kvržica.


Ovaj posao obavljati rekao bi da je skupocjen, ali to ne stoji, jer je
jedan radnik kadar na dan 200 štapovah uštipati; dakle posao ovaj ide dosta