DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1894 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 279 —


vađom, jer se tu visinom razmjerno oKIadjuje. Uz to se 2rak u kruBama jace ugrije,
nego li u livadi, jer krune ne sastoje samo od lišća, nego i od granah i grančicah,
koje se jače ugriju od lišda, trave ili djeteline. Radi toga je zrak ljeti u krunama
nešto topliji, nego na livadi, Duva li dakle po dana vjetar iz krunali na livadu, to 6e
se tu i zrak nešto bolje ugrijati, i to utjecanjem toplijega araka iz krunab ; ako li je
okoliš gola, neobradjena zemlja ili kamen — sto se jače ugrije od lišća, trave itd. —
onda de se tu temperatura zraka nešto sniziti, jer je u ovom´ dogadjajii onaj u krunama
nešto hladniji. Na večer i u noči, kad je vedro nebo, ohlade se krune drveća,
kao što i trava itd. u livadi, mnogo jače nego gola zemlja. U ovom 6e dakle dogadjaju
zrak nad zemljom biti topliji, nego U onaj nad krunama. Dahne li vjetar noća i ^
krunah prema polju, to 6e se zrak nad poljem ohladiti i radi toga još, što je hladan
zrak specifično teži, te se spušta na tlo, gdje toplije slojeve zraka ohladjuje. U onom
prostoru šumskom, što je pod krunama, zrak je noću dakako topHji — jer krune smetaju
žarenju tla — nego li u polju, te se u šumi cielu noč opaža uzpravno strujenje
zraka. Prema ovomu su dakle klimatski učinci Šume na daljni okoliš različiti. U večer,
po noči i u jutro ohladjuje šuma zrak u okolišu. Po danu je upliv mnogo slabiji, te


se prema vrsti tla u okolišu temperatura zraka neznatno diže i snizuje. Uz povoljne
uvjete opažaju se ti učinci 4—6 km. daleko. U zemljama, koje imadu kontinentsku
klimu, jači su ti učinci, nego u zemljama, koje imadu maritimnu, jednoličnu klimu.


Skupa sa toplinom mogu vjetrovi i vlagu zraka, što je u krunama, na okoliš
prenieti. Pošto je vlaga u krunama veča, nego li u polju, to Šume povećavaju absolutnu
vlagu zraka u okolišu, naročito po danu. Upliv je taj jači, kad je suho ljeto,
a slabiji, kad je vlažno ljeto. U zemljama sa kontiaentskom klimom jači je nego u .
zemljama sa klimom maritimnom. Sto veea šuma, to povoljniji učinci; bjelogorica jače
upliviše na vlagu, nego li crnogorica Relativn a je vlaga, kako je več poznato, po
noći u neposrednoj blizini sume veoma velika te u tom pogledu djeluje šuma i na
daljni okoliš. Po noći prenosi se skupa sa nižom temperaturom i relativno vlažniji zrak
na okoliš, te može taj upliv po noći Četir puta jači biti, nego po danu.


Već je gore rečeno, da je zrak nad šumom po danu nešto topliji, a u veČer i
po noći nešto hladniji, nego li onaj u jednakoj visini nad otvorenim poljem, poradi
toga će Šuma povoljnije djelovati na padavine po noći. Kad šuma absolutnu i relativnu
vlagu zraka povećava, biti će i padavine obilnije, bile sad kao rosa, magla ili lokalna
kiša. Povoljno na padavine djeluje Šuma i s toga razloga, jer je mehanična zaprleka.
Strujeći zrak odbija se od nje, diže se u vis; tim se veže toplina, a relativna vlaga
postaje veća. Naročito se ovo opaža kod šumah, u kojima ima većih Člstinah i livadah.
Dokazano je napokon, da krajevi, koji su prije bili ošumljeni, a sada goli, imadu
mnogo manje kiše, nego li prije, a tamo, gdje su se opet Šume digle, učestaše i
padavine.


Na temelju svega toga, što je gore napomenuto, može se ovo uztvrditi: Šuma je
faktor, koji klimu mjestimice modificirati može, no klimatske učinke njezine svakako
nadmašuju gore, dapače i veća ravninska jezera; druge pako rastline u tom pogledu
daleko za Šumom zaostaju. Znamenitost šume je ta, Što je prvo mehanična zaprieka,
što su klimatske prilike u šumi samoj bitno druge, što veoma upliviše na neposredni
okoliš i na padavine. Učinci njezini na daljni okoliš jesu doduše dosta slabi, ali će
novija iztraživanja i u tom pogledu još što šta zanimljiva dokazati, (N. N.)


Zločinstvo umorstva. Dne 25. travnja započela je pred ovdješnjim kr. sudb.
stolom glavna razprava proti seljacima iz sela Vidovca, koji su usmrtili lugara Tomu
Pape a, Obtuženi su: Štefan VeČerin, 30 godina star, oženjen, otac jednoga djeteta,
sudbeno neporoČan; Mato Večerin , 24 godine star, sudbeno neporočan j Breko
Turčin, 24 godine star, neoženjen, sudbenu neporočan; Franjo Jambrešić 16 godina
star, oženjen, otac 4 djece; Ivan Jambrešić , 16 godina star, neoženjen,
audb, neporočan«