DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1894 str. 38     <-- 38 -->        PDF

276 —


Neima li pas u obće volje za donaianje, nerazpoložen U je ili je bolestan, tad valja
8 podučavanjem prestati. Dobar obuenik pomno će motriti svoga psa, pa čim opazi da je
pseto veselo i igri sklono, može odmali obukom početi. No ova nasmije .nikada tako dugo
trajati, da mlado pseto utrudi, i da ´mu taj posao dozlogrdi; jer tad pseto nerado
donosi, priliči se na izpuštanje predmeta prije reda i rado se pokvari. Osobito valja na
to paziti, da pseto svagda kad predmet donese, odmab pred gospodara sjede, da predmet
mirno drži u zubima, (da ga ne grizka) i da gospodaru u oči gledje. Priučimo li pseto
odmab iz početka na taj red, to ćemo si kasnje u lovu, kad se već kičma od truda
i umora zgrbi, prištediti suvišno prigibanje i umaranje.


Biba (morska kokoš). Morska se kokoš ubraja medju najljepše kokoši, koje čovjeku
koriste. Potiče iz Afrike, gdje ib ima veoma raznovrstaib. U Evropu je bila
još za vremena starib Grka donesena, a u Grrčkoj veoma udomljena. Jaja kojib mnogo
ne nese, su joj crvenkaste boje, i neobično tvrde ljuske, meso joj je izvrstno. Morske
se kokoši mogu uz domaće kokoši držati, samo su kad kada preveć svadljive, a njihovo
glasno, trubljenjn slično gakanje čini se gdjekojemu neugodnim. Morske kokoši
obitavaju u Africi po briegovitib predjelih koji su obrašteni nižim grmljem, gdje ove
sprovadjaju na obiteljski način svoj skriveni život. Morske su kokoši takodjer i u
Ameriku prenesene i tamo podivljale, a nalaze u množini na Jamaiki i Gubi.
Brehm piše o divljoj morskoj kokoši ovo: „Možemo tvrditi, da su divlje morske kokoši
osobiti ures za sube i nizkom travom obraštene čistine. Nju moraš prepoznati:
ravno tielo prekriveno našišurenim, kao zaprašenim perjem i poput krova prignut rep,
su za njezino držanje tako značajna obilježja, da bi ju samo nevjeŠtak mogao zamjeniti
sa drugom kokoši. Po brzu im je trčanju samo Frankolinka slična; liet je Frakolinke
pako različit od bibinog i karakterističan po jakom, skoro šumnom mahanju krilah
Njeke vrsti bibah mogu se, Što se ljepote perja tiČe i s gnjetelom se natjecati. Obična,
pitoma vrst bibah promjenila se je iza udomljenja samo nješto u boji, imade ih bielkastih,
šarenih, crvenkastih i drugačije masti. Pitome su morske kokoši znatno veće
od divljih". Pokusi, preduzeti s pitomi bibami n lovištih, gdje su ih pustili da opeta
podivljaju, izjalovili su se prema izkustvima, u tom pogledu u Godollu stečenim. Neprezimljuju
dobro.


Ponovno uveđenje lova sa sokoli. Njemački car namjerava opet uvesti „lov
sa sokolom na pjestnici" ili tako zvano sokolarstvo, koje je njekoč kao „uajvitežkija i
najplemenitija zabava** evala, u namjeri, da tako u pojedinih šumah nalazeće se kolonije
čapalja i pomorskih vranova Što bolje proredi.


Različite viesti:


Visina mora i temperatura tla. Prof. Ebermayer dao si je truda ter je na
temelju sabranih rezultata iz 10—12 god, opažaja koje su šumarske meteorologične
staeije u Bavarskoj preduzimale ustanovio, kakov upliv ima visina mora na srednju
temperaturu zemlje u dubljini od 90 centimetara, na odnošaj med temperaturom zraka
i zemlje i na mienjanje topline zemlje.


Iz veoma obsežnih opažajnih podatakah dalo bi se sliedeće zaključiti:


1. Pri rastućoj nadmorskoj visini pada temperatura tla koli u prosjeku godine,
toli i u pojedinih dobah godine i mjesecih; 2. Najveći je pad u srednjo-gorju u visinah
medju 600 i 800 metara; 3. U proljeću i ljetu ima visina mora mnogo veći upliv
na oslabljenje temperature tla nego zimi; 4, Čini se, da je pad topline tla u okomitom
pravcu mnogo brži nego li onaj u zraku; 5. Na toplinu tla upliva osobito bavarska
visočina; 6. Ređji zrak na visočini prouzročuje u ljetnom polugodištu pokraj jače
dnevne insolacije, i jače izblapljivanje topline ter razhladjenje u noći; 7. Dubljina,
do koje se^tlo zimi smrzne, raste sa visinom mora; 8. U zimskom polugodištu tlo jest svih
visočnih predjelah toplije nego vanjski zrak; u ožujku i u travnju naprotiv tlo, nalazeće
se u obsegu korienja biljkah obično za 0 5 do l´O stupnja hladnije nego li