DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1894 str. 37     <-- 37 -->        PDF

275 -


Obuka psa na čovjeka i apportiranje. Kao prlpL-emu zn. obučavanje psa .,Ba


čovjeka^´, valja najprije tiaćiniti Čovjeka od slame, pa ga ogrnuti starim odjelom. Ova
se prikaza izpravno stojeć pričvrsti po prilici u čovječjoj visini ua daski. Nas pomo(5nik
pri dresiranju psa mora za ovu dasku stati, a da ga pas, koji de se dresirati neopazi.
Tada pruži onaj desnu ruku kroz otvor, koji se u stieni nalazij spopadne desnu ruku
načinjena Čovjeka, koji ima žtap u ruci i mase s ovim u zraku. Vlastnik psa ili onaj,
koji psa dresira, vodi psa na vrpci prama prikazi, pa motri, hoće H pas zametnuti
boj sa prikazom, a tada počne prikazu tobož karati i prietiti joj. To psa iznenadi^
jer vidi gospodara u pogibelji. Onaj koji dresira ili gospodar^ osokoluje psa, ne6e li
da odmah izpočetka slamnjaČu prihvati, povici: „drž ga, drž" ! Na to pas spopadne
tobožnjega čovjeka za grkljan i pokuša istog trgati. Sada mora pomoćnik koj sa
daskom stoj: psa njekoliko puta udariti štapom, Usljed toga pas, još više razjaren počme
prikazu natezati i derati ju tako dugo, dok ova na zemlju ne padne. Za slučaj da
nebi pas dovoljnom oštrinom navaljivao, to ga neka gospodar ili dreser shodnim povikom
podjaruje. Skinuo li je pas slamnjadu, tad ga valja odvabiti i umiriti, a ujedno
i pohvaliti sa njekoliko rieči ili koricom hljeba. Kad se poslije toga nastavi dresiranje
tada treba na to paziti, da pas više prikaze ne grize, nego da samo na nju zaskoči
tako, da svoje prednje noge stavi na prsa prikaze i da joj izkesi zube. U tom položaju
mora dotle pas ostati, dok ga gospodar opet ne ođzove. Takovim se načinom pas
brzo „na čovjeka" dressira. Dok se takov pas dressira mora biti na samu t, j . u sobi
nesmije podnipošto biti ljudi ili djece, jer često može samo jedna nesmotrena rieČ pozornost
psa na se svratiti, i tako ga raztresti, da za obučanje postane nesposoban.


Apportirati ili donositi ono, što je izgubljeno nauče se psi najlaglje u mladosti.
Mladi psi naučiti de se apportiranju tako, da im se šuplja kugla za igru dade, koju
u ustima mogu nositi. Kad se pas igra tom kuglom, oduzme se ista od njega i zar
kotrlja, pseto trči za njom, spodadne ju i rađostno ju opet svomu gospodaru donese.
Pas se smije apportiranju priučavati istom onda, iza kako je mlječne zube izgubio,
pošto su prije toga njegova usta joŠ preslaba za spopadanje, odnosno za nošenje predmeta.
Neimamo li lopte, a to si možemo za obuku načiniti, omot od starih nošenih
rukavicah ili tako zvani štap za apportiranje (Apportirstock). U tu se svrhu uzmu
Četiri jednako duga štapida, te se po dva spoje jedan preko drugoga u nakrst. Zatim
se uzme prilično debelo, okruglo drvo i pričvrsti se sa jednim jakim Čavlom za svaki
od tih u nakrst ležečih štapida. Drvo se mora platnom obaviti, da se pas spopadanjem
ne ozledi. Kada pas sjedne, otvore mu se usta i stavi mu se ta sprava u usta riečima:
„uzmi moje pseto", „tako tako", „jako dobro** i to tako, da drvo đodje iza
zubih kojima hvata. Tada mu zaklopi usta i drži ih rukom zatvorena njekoliko časova.
Pas tada drži spravu u ustima, pusti ju da padne, onda ju opet podigne i tako dalje.
Na to ga treba polagano priučavati laskavima riečima. Kada se nauči pas na rieČ
,,drž*^, tada treba baciti štap za apportiranje nješto dalje, i poticati psa da Štap digne i
donese sa rieČima: „donesi ovamo apport", „traži izgubljeno, moje pseto". Ovo pas
nauči veoma labko. Po tom treba sakriti predmete, a da pas toga neopazi, kao spravu
za aportiranje, žepni rubac i t. d. To se mora najprije u blizini psa sakriti, a tada
sve dalje. Najbolje se pas nauči donašati sakrivene predmete, ako se Često na Šetnji


predmet sakrije, da toga pas neopazi, pa se jednostavno rukom pokaže pravac psu,
gdje je sprava za apportiranje izgubljena. Pas shvati odmah svoga gospodara, trči
sagnuv njušku k zemlji pokazanim pravcem natrag, traži stvar dok je nenadje, te donese
napokon izgubljeno. Poslije je potrebno samo reči „traži izgubljeno", a da mu
88 pravac i ne pokaže, pa de pas sakrivenu ili izgubljenu stvar potražiti i dometi.
Sličnim načinom naučiti demo psa donositi stvari i iz vode, samo nesmijemo za obuku
odabirati zime ili dneve, kad je voda jako hladna. Pri tom valja paziti da bačeni
predmeti plivaju i da netonu.