DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1894 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 206 —


§ 24.


Odštete radjeviBah i napravali u koritu ili u drugih đielovih bujičnoga
područja, te prekršaji ođredabah, izdanih ob obradjivanja i uporabi zemljištah,


ob izvažanju proizvodah, kazniti će se, ako nisu kažnjivi po ustanovah obćega
kaznenoga zakona, po političkih oblastih novčanom globom od 5 do 200
for. ili zatvorom od 1 do 40 danah, te se uz to mogu i proizvodi proturedno
dobiveni ili izvezeni proglasiti posve ili đielomice propalimi.


Jeli ošteta osobito znatna, moći se se povisiti globa do 500 for., a zatvor
do tri mjeseca, te ne samo izreći, da su proizvodi propali već suditi i na gubitak
same ovlasti izvoza.


Neutjerive novčane globe pretvoriti će se u kazan zatvora, te se za svakih
5 for. globe posve ili đielomice neutjerive dosuditi jedan dan prosta zatvora.
Zatvor nesmije neprekidno trajati preko tri mjeseca.


Naknade štetah, počinjenih na radjevinah i napravah, ustanovljivati će se
odmjerivati po postojećih propisih.


Novčane globe i naknade za štete, te propali proizvodi odnosno utržak,
koji unidje njihovom prodajom, valja da se upotrebljuju za uzdržavanje radjevinah
i napravah, a dotle upravljaju po političkoj oblasti.


§. 25.
Izradba glavne osnove pak i samo razgradjivanje, povjerivati će se bujičnim
tehničarom. Zemaljska vlada ustanoviti će naredbom, koje li sposobljene
imaju izkazati bujični tehničari.
Oni bujični tehničari, koji će se uzdržavati zemaljskimi sredstvi, mogu
se za osnovanje i vodjenje podhvata upotriebiti i tada, ako uredjenja bujicah.
komu je priznata javna koristnost, nije zasnovala niti neizvodi zemaljska vlada
već drugi ucestnici ili interesenti.
Zemaljska vlada može na korist podhvata iznimno posve ili đielomice
oprostiti naknadu trosko vab, koji su nastali za tehničko osoblje, upotrebljivano
kod radnjah za uredjenje bujicah.
Potrebite ustanove ob organizaciji službe te siužbeni naputak i tehničke
poslovne upute za bujične tehničare, koji će se uzdržavati iz zemaljskih sredstvah,
izdati će zemaljska vlada naredbom.


§. 26.


Provedba ovoga zakona povjerava se banu kraljevinah Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije.


OJbrazloženje
k zakonskoj osnovi glede uredjenja bujicah (vododerinah).


Kako je postojano rasao broj i gustoća pučanstva i neprekidno napredovala
i širila se kultura i obrazovanost imenito u starijih kulturnih zemljah