DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1894 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 205 —


Ustanove zakona o vodaom pravu, po kojih bi eventualno i drugi morali


doprinositi za izvedbu i uzdržavanje takvih radjeviaab, neinienjaju se ovim


zakonom.


§. 21,


Ako li se podhvat neizvodl po samoj zemaljskoj vladi, vlastua je ona za


eieloga pogradjivanja vršiti nadzor po organih, za to usposobljenih, a opredie-


Ijivanih od slučaja do slučaja, tako da se podhvat i sbilja shođnim načinom


izvede po propisih ovoga zakona i po odobrenoj osnovi.


Daljnje nadziranje, da li se podržaje stanje stvoreno uredjenjem bujice,


vršiti će šumski tehničari i namješteni lugari, koji su političkoj upravi dodie-


Ijeni za dotično područje, ili što če jih za tu svrhu opređieliti zemaljska vlada.


Posebni nadzor nad uzdržavanjem stanovitih radjevinah valja, ako uztreba, po


vjeriti kojemu zemaljskomu gradjevaomu tehničaru. Ovi su tehničari vlastni


zatražiti potrebitu jim podporu u obćinskih načelnikah i u političke oblasti.


Ako li se je koja bujica umirila, to će, nakon što je bujični tehničar
uglavio tu okolnost, moći politička oblast ondje, gdje je paša bila obustavljena
samo dielomice ili prolazno, dozvoliti porabu paše u stanovitih dielovih bujičnoga
područja, za pojedine vrsti stoke, za stanoviti joj broj i za stanovito
vrieme uz opoziv, izključivši koze, pak će tada posjednici ili ovlaštenici moći
vršiti pravo uživanja podpuno ili dielomice sve dotle, dok nebi sbog stanja bujice
uztrebale nove zaštitne mjere.


Čira pohtičkoj oblasti (gradskomu poglavarstvu) stigne koja prijava o bud
kakvu nedostatku, opaženu na regulacijonih radjevinah ili na drugih rajerah^
valja joj da o tom odmah neposredno izviesti zemaljsku vladu, te da one, koji
su obvezani na uzdržavanje radjevinah (§. 20.) pozove, neka odmah izvedu, što
treba za zaštitu, te uklone opažene nedostatke.


Ako li zaprieti prieka pogibelj, ili ako oni, koji su obvezani na državanje
radjevinah, neizvrše oblastnih odredabah, moći će zemaljska vlada ureda
radi naložiti i izvesti dati potrebite radnje i odrediti, da trošak namire oni,
koji su obvezani na uzdržavanje radjevinah.


§, 22.


Ako bi se dobromu i shodnomu uzdržavanju radjevinah naknadno htjele
i daljnje mjere, to i glede ovih valja uporabiti one propise, koji su viieđili
za prvobitno izvedene radjevine. Odnosni postupak prama §. 19. valja povesti
tada, ako zemaljska vlada obzirom na neznatan obsjeg potrebitih još mjerah nije
obnašla odrediti, da se osnova prama §. 15. ovoga zakona ponovno javno
neizloži.


§. 23.


Svi utoci u pređmetih ovoga zakona, treba da se predaju kotarskoj
oblasti (gradskomu poglavarstvu) u roku od 14 danah, računajuć od dana, kad
je dostavljena odluka.