DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1894 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 204 —


bi županijska oblast (gradsko poglavarstvo) nakanila odrediti u svojoj odluci


koju promjenu glede ciele glavne osnove ili pojedinih joj dielovah s tehničkoga


gledišta, valja joj o tom prije saslušati tehničke organe zemaljske vlade, opre


dieljene za uredjivanje bujieah.


Proti ovoj odluci županijske oblasti odnosno gradskoga poglavarstva ima


utok zemaljskoj vladi, koja će o samoj osnovi, o razvlastbah i drugih mjerah,


zatim 0 iznosu troška za cieli podhvat, o prinosih pojedinih učestvujućih stra


nakah za izvadjanje i uzdržavanje radjevinah i o načinu, kojim da se pođ


hvatniku izplaćuju prinosi, odlučiti konačno, a ob odštetnih pitanjih uz priuz


držaj pravnoga puta, što ga ustanovljuje sliedeći paragraf.


§. 18.


Svakomu, koji se nebi zadovoljio odlukom zemaljske vlade ob odštetnom


kojem pitanju, slobodno je u roku od 30 danah, računajuči od dana, kada mu


je dostavljena odluka, zatražiti sudbeni pronalaz i ustanovljenje odštete kod


onoga kotarskoga suda, u čijem se području nalazi predmet, s kojega potiče


zahtjev na odštetu.


Sud će pronaći i ustanoviti odštetu po postojećih propisih,


§. 19.


Nastane li za izvadjanje podhvata potreba novih mjerah, nepredvidjenih
u osnovi, valja da kotarska oblast (gradsko poglavarstvo) o njih povede razpravu
s učestnici, a glede daljnjega postupka odlučuje i tuj §, 17. ovoga
zakona.


Nametne li se pako pitanje ob odštetnih zahtjevih vlastnikah zemljišta,
koji nisu predvidjeni u osnovi, a osnivaju se o §. 6. ovoga zakona, odlučiti će
kotarska oblast (gradsko poglavarstvo) odmah u prvoj, a županijska oblast,
odnosno zemaljska vlada u drugoj i posljednjoj molbi uz priuzdržaj pravnoga
puta prama ustanovi §. 18. ovoga zakpna.


§. 20.


Podhvatnik nositi će sve troškove, spojene s podhvatom, računajuć ovamo
i odštete i upravne izdatke. A nositi će on i troškove za daljnje uzdržavanje
radjevinah, ako se ta dužnost uzdržavanja neuredi drugim načinom.


Ako li zemaljska vlada za uredjenje koje bujice priznade da je od
javne koristi, ili da ga naročito traže javni interesi, moći će se za izvedbu toga
uredjenja i za uzdržavanje izgradjenih radjevinah dozvoliti primjeren prinos iz
zemaljskih sređstvah pod uvjeti, što će jih zemaljska vlada ustanoviti od slučaja
do slučaja.


Prinosi učestvujućih stranakah za uzdržavanje lugarah, za izvedbu i uzd^^
žavanje radjevinah mogu se utjerivati i političkom ovrhom.


Interesentom dozvoljeno je, da se za izvedbu i uzdržavanje radjevinah
udruže u zadrugu i za to stvore posebnu zakladu.